Porin yliopistokeskus hakee koordinaattoria

Porin yliopistokeskus on kolmen yliopiston ja noin 170 asiantuntijan monitieteinen yhteisö. Tampereen yliopisto hakee nyt Porin yliopistokeskukselle koordinaattoria.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu yliopistokeskuksen viestintään, mediasuhteiden hoitamiseen sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Koordinaattori toimii myös yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän sihteerinä sekä järjestää yliopistokeskuksen tapahtumia.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa koulutusta, sujuvia yhteistyötaitoja, tietoteknisiä valmiuksia sekä kielitaitoa. Yliopistohallinnon ja yliopistokeskuksen toimintaympäristön tuntemus, kokemus viestinnän kehittämisestä ja tapahtumien järjestämisestä katsotaan eduksi.

Lisätietoja Tampereen yliopiston rekrytointi -sivuilta