Humanistiset tieteet

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma antaa opetusta ja tekee tutkimusta kolmen pääaineen parissa aloilla, joita ei muualla Suomessa opeteta yliopistollisina aineina.
  • Digitaalinen kulttuuri
  • Kulttuuriperinnön tutkimus
  • Maisemantutkimus

Digitaalinen kulttuuri tutkii ihmisen ja teknologian suhdetta; sen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee aineellisen ja aineettoman perinnön syntyä, muutosta, välittymistä ja läsnäoloa nykyhetkessä. Maisemantutkimus selvittää maiseman olemusta ja vaikutusta ihmisiin sekä sen muodostumista kulttuurilliseksi käsitteeksi.


Sivuaineet tarjoavat opetusta ja täydentävät asiantuntemusta:

  • Kulttuuri- ja elämysmatkailu
  • Museologia