Opintopsykologi

Opintopsykologi Saara Laitinen pitää vastaanottoa Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoille. Opintopsykologi on perehtynyt oppimisen psykologiaan ja opiskelijoiden ohjaamiseen.

Toiminnan tavoitteena on hakea yhdessä opiskelijan kanssa ratkaisuja ongelmiin, jotka voivat ilmetä esimerkiksi:

  • opiskelu- ja oppimistaidoissa (esim. tenttiin valmistautuminen ja vastaaminen)
  • opinnäytetöiden kirjoittamisessa
  • oppimismotivaatioon liittyvissä kysymyksissä
  • opiskeluun ja oppimiseen liittyvässä ajanhallinnassa


Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan opiskeluun liittyvien ongelmien luonnetta, ja seuraavia tapaamiskertoja on tilanteesta riippuen tavallisesti 1–4.

Opiskelijat voivat sopia tapaamisesta sähköpostitse suoraan opintopsykologin kanssa. Laita viestiisi ainakin lyhyt kuvaus tilanteestasi ja kerro mitä opiskelet ja minkä ikäinen olet. Opintopsykologi vastaa sähköpostiin viikon sisällä. Lähetä viestisi osoitteeseen salait(at)utu.fi.

Opintopsykologin yleisimmin suosittelema apuväline on ns. pomodoro-tekniikka. Monet opiskelijat ovat saaneet siitä paljon apua aloituskynnyksen ylittämiseen, esim. tenttiin lukemiseen tai gradun kirjoittamiseen. Siinä on myös mukana huumoria.

Opintopsykologi Saara Laitinen
salait(at)utu.fi

Oppiminen yliopistossa

Perusopinnoissa aloittavat
Mitä ja millaista on yliopistossa oppiminen? Videoluennolla käsitellään vaativan oppimisen oppimista. Jokainen oppii jotain itsestään oppijana sekä syventää ymmärrystään yliopistosta oppimisympäristönä. Tavoitteena on tarjota välineitä omaan oppimiseen ja yliopisto-opiskeluun. Kouluttajana opintopsykologi Satu Lähteenkorva.

Luento 31.10.2016 (video)
Luentomateriaali (pdf)

Maisterivaiheen opiskelijat
Mitä on hyvä, syvä oppiminen yliopistossa? Ja miten saan tutkinnon valmiiksi? Tämä videoluento käsittelee maisteriohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden keskeisiä opiskelun ja oppimisen haasteita. Jokainen oppii jotain itsestään oppijana sekä saa välineitä oman tutkintoprosessin ohjaamiseen. Kouluttajana opintopsykologi Lähteenkorva.

Luento 31.10.2016 (video)
Luentomateriaali (pdf)