Merenkulku

Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikkö on toiminut vuodesta 1999 lähtien toteuttaen yliopistojen yhteiskunnallista ja alueellista palvelutehtävää.

Toiminnan kulmakivinä ovat merellisiin teemoihin liittyvä soveltava ympäristötutkimus, lähimerenkulun ja intermodaalikuljetusten tutkimus ja kehittäminen sekä näiden teemojen hyödyntäminen alueellisessa toiminnassa. Merenkulun ja ympäristötutkimuksen kansainvälisen luonteen vuoksi suuri osa toiminnasta liittyy kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Porin yksikön yhteydessä toimii valtakunnallinen Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland, joka on valtakunnallinen lähimerenkulun ja intermodaalikuljetusten edistämiskeskus. Toiminnan tavoitteena on kehittää lähimerenkulkua sekä intermodaalisia lähimerenkulun ja rautatie-, maantie- tai sisävesikuljetukset yhdistäviä, ensisijaisesti kansainvälisiä kuljetuksia.

Turun yliopiston merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskus