Taide ja media

Pori Urban Platform on joustava kokeellinen projektialusta, joka mahdollistaa Aalto-yliopiston yksiköille ja koulutusohjelmille yhteistyön alueellisten partnerien kanssa. Toiminta sisältää Porissa ja Satakunnassa toteutettavat monitieteiset opetukselliset, tutkimukselliset tai tuotannolliset projektit.

PUPA on Aalto-yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttamisen alusta, yliopiston läsnäolo pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja yhteys monipuolisiin sidosryhmiin ja vaikuttajiin. Toiminta sisältää sekä horisontaalista että vertikaalista yhteistyötä eri korkeakoulupartnereiden kanssa.

PUPA on Satakunnan alueen ja Porin kaupungin yhteys Aalto-yliopiston monialaiseen tutkimukseen ja tuotantoihin, mahdollisuus tuoda alueelle uusia näkökulmia, lähestymistapoja, ratkaisumalleja.

Opetukseen kuuluu kiintoisia kursseja, yhteistuotantoja, paikkasidonnaista tutkimusta ja taidetta, yliopistollisen opetuksen ja tutkimuksen tuomista ulos luokkahuoneista osaksi elävää todellisuutta.

Pori Urban Platform - PUPA