Yhteiskuntatieteet

Tampereen yliopiston Porin yksikkö on yhteiskuntatieteellinen opetus- ja tutkimusyksikkö, joka on osa Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä.

Yhteiskuntatieteissä keskitymme tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassamme yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

  • Hyvinvoinnin rakenteet
  • Eletty ja koettu hyvinvointi
  • Hyvinvointi käsitteenä

Tutustu Tampereen yliopiston Porin yksikössä käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin