Yhteiskuntatieteet

Tampereen yliopiston Porin yksikkö on yhteiskuntatieteellinen opetus- ja tutkimusyksikkö, joka on osa Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä.

Porin yksikössä opetuksen ja tutkimuksen painopisteinä ovat työelämän ja hyvinvointipalveluiden kysymykset. Keskeisiä näkökulmia ovat muutos, arviointi ja kehittäminen. Alueellinen näkökulma huomioidaan sekä opetuksessa että tutkimuksessa.

Tampereen yliopiston Porin yksikössä käynnissä olevat tutkimushankkeet