Viestintäryhmä

Porin korkeakouluyksikön viestintää hoidettiin viestintäkokouksilla, joita kutsuttiin koolle tarvittaessa. Kun Porin yliopistokeskus laajeni ja palvelukeskuksen toiminta käynnistyi, päätettiin kesällä 2003 perustaa viestintäryhmä.

Viestintäryhmän tehtävänä on Porin kaupungin ja yliopistokeskuksen yhteisen julkikuvan ja maineen edistäminen. Samalla hyväksyttiin tavoitteeksi aikaansaada Porin yliopistokeskuksen strategiaa tukevan vuositason viestintäsuunnitelma ja ”Yliopistokeskus-lehti”.

Viestintäryhmän kokoonpano

Viestintäryhmän jäseninä ovat kunkin yksikön viestintävastaavat sekä ylioppilasyhdistyksen toiminnanjohtaja ja opiskelijaedustaja. Viestintäryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat yliopistokeskuksen koordinaattorit.

Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Tavoitteet ja tehtävät

Viestintäryhmän tehtävänä on toteuttaa yliopistokeskuksen viestintästrategiaa käytännössä. Viestintäryhmän muut tehtävät on määritelty viestintästrategiassa seuraavasti:

  • laatia vuosittain viestintäsuunnitelma
  • koordinoida yliopistokeskuksen yhteistä viestintää ja markkinointia
  • toimia sisäisen tiedottamisen kanavana

Viestintäryhmä raportoi tarvittaessa yliopistokeskuksen johtoryhmälle.

Toimintatapa

Viestintäryhmä kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran vuoden aikana. Viestintäryhmä tai viestintäryhmässä sovittu pienempi työryhmä kokoontuu tarvittaessa erikseen.

Viestintäryhmän kokouksiin laaditaan esityslistat etukäteen. Kokouksessa asioista keskustellaan ja päätetään toimivallan puitteissa.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Kokouksista laaditaan muistio, jotka säilytetään ekstranetissa ja jaetaan viestintäryhmän jäsenille. Viestintäryhmän jäsenet jakavat muistioissa olevan tiedon edelleen kussakin yksikössä päätetyllä tavalla. Viestintäryhmässä käsitellyistä asioista tiedotetaan myös sisäisillä sähköpostitiedotteilla ja web-sivuilla.