Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitoksen Porin yksikkö

Puhelinvaihde: (09) 470 01
Postiosoite: PL 181, 28101 Pori
Käyntiosoite: Siltapuistokatu 2, 28100 Pori

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
Henkilökunnan yhteystiedot
Yksikön www-sivut