Mentor-ohjelma

Uusille yrittäjille apua yliopistokeskuksen Mentor-ohjelmasta 1.11.2007 Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät palvelut (Academic Business Services eli ABS) Porin yliopistokeskuksessa ovat saaneet lisäystä syyskuussa alkaneesta Mentor-ohjelmasta, joka...


Uusille yrittäjille apua yliopistokeskuksen Mentor-ohjelmasta
1.11.2007

Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät palvelut (Academic Business Services eli ABS) Porin yliopistokeskuksessa ovat saaneet lisäystä syyskuussa alkaneesta Mentor-ohjelmasta, joka toteutetaan yhdessä yrityspalvelu Enterin kanssa.

Mentor-ohjelma on tarkoitettu yrittäjyydestä tai yrityksen johtamisesta kiinnostuneille opiskelijoille, jotka kokevat tarvitsevansa kokemuksen tuomaa oppia jo pitkään yrityselämässä toimineilta henkilöiltä. Sen tarkoituksena on lisäksi perehtyä yrityksen johtamisen haasteisiin ja kehittää opiskelijan työuraa sekä nopeuttaa sen kehitystä. Porin yliopistokeskuksen Mentor-ohjelmassa on mukana yhteensä 11 opiskelija-mentor –paria.

– Mentor-ohjelmassamme on mukana opiskelijoita lähes kaikista yliopistokeskuksen yksiköistä ja mentorit puolestaan ovat erittäin kokeneita yritysjohtajia, joista valtaosa on juuri eläkkeelle siirtyneitä tai siirtymässä, kertoo projektipäällikkö Kimmo Laakso ABS:stä.

Opiskelijoista suurella osalla oli jo valmiina olemassa oleva yritys tai ainakin selkeät suunnitelmat yrityksen perustamisesta lähiaikoina. Toimialoiltaan opiskelijoiden yritykset vaihtelevat esimerkiksi ohjelmistotekniikasta ja ohjelmistopalveluista, hoiva-alalle ja maahantuontiin.

Mentor-toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Opiskelijan ja mentorin välisessä yhteistyössä korostuvat ennen kaikkea avoimuus, luottamuksellisuus sekä molempien osapuolten sitoutuneisuus. Suhde perustuu vapaaehtoisuuteen, mentorillekaan ei makseta ohjaustoiminnastaan palkkaa. Aloittelevan yrittäjän kysymykset mentorilleen voivat liittyä mitä moninaisimpiin yrityksen johtamisen kysymyksiin.

– Mukana ryhmässämme on esimerkiksi opiskelija, jolla on jo perustettuna yritys. Löysimme hänelle kyseistä alaa hyvin tuntevan mentorin, joka konkreettisesti neuvoi mistä ja minkälaisia asiakkaita ja miten asiakkaita pitäisi lähestyä ja niin edelleen, antaa Kimmo Laakso esimerkin.

Konkreettisesti toiminnassa on kysymys siitä, että mentoroitavat löytävät sopivia kysymyksiä ja keskustelunaiheita, joihin tarvitsevat apua. Vastuu oppimisesta on kuitenkin mentoroitavalla opiskelijalla itsellään. mentorin tehtävä on auttaa mentoroitavaa oivaltamaan asioita itse.

Ryhmästä tukea

ABS:n rooli Mentor-ohjelmassa on alun parien muodostamisen jälkeen järjestää koko ryhmälle yhteistapaamisia.
– Yhteistapaamisissa sekä opiskelijat ja mentorit pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan porukalla ja samalla opiskelijat saavat sitäkin kautta tukea omalle toiminnalleen, selventää Niina Järvinen.
Hyvän alun jälkeen Mentor-ohjelman vetäjät Kimmo Laakso ja tutkimusapulainen Niina Järvinen toivovat ohjelmalle ympärivuotista jatkuvuutta.

– Aluksi ajattelimme ohjelmasta lukuvuoden mittaista, jonka päätösvaihe olisi huhtikuussa. Nyt ajatuksena on, että toimisimme ympäri vuoden siten, että jos joku opiskelija kiinnostuu tästä toiminnasta, niin me etsimme hänelle sopivan mentorin, Kimmo Laakso sanoo.

Matti Savinainen on saanut hyviä vinkkejä mentoriltaan

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg