Mentor-ohjelma

Mentorointi on tarkoitettu kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka haluavat saada uusia näkökulmia ja tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä omien tavoitteiden pohdiskeluun.

Porin yliopistokeskuksen mentor-ohjelmaa koordinoi Suomen Mentorit. Mentor-ohjelman tavoitteena on auttaa korkeakoulutettuja nuoria työelämään mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen sekä työelämän alkutaipaleella. Ideana on tarjota nuorelle kokenut työelämän konkari, joka sparraa työnhaussa ja auttaa siihen liittyvien solmujen selvittämisessä.
Mentoroinnilla on suuri vaikutus aktorin (mentoroitavan) työelämätaitojen kehittymiseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen, oman osaamisen sanoittamiseen ja sitä kautta työllistymiseen.

Mentorointiohjelman yhteinen aloitus pidettiin toukokuussa 2019.

Mentorointiohjelma

Ohjelmassa mukana oleminen tarkoittaa, että aktori (mentoroitava) ja mentori sitoutuvat tapaamaan toisiaan vuoden ajan, noin kerran kuussa. (noin 8-10 tapaamiskertaa) Tarkoitus on mentorointivuoden aikana selkeyttää nuoren tavoitteita työelämässä, kirkastaa omia vahvuuksia ja osaamista, parantaa työelämätaitoja ja parhaimmillaan saada hänet työllistymään omaa osaamistaan vastaaviin töihin.

Suomen Mentoreilla on ohjelmalle rakenne, jota mentoripari voi halutessaan seurata. Saatte myös ison materiaalipaketin mentoroinnin avuksi. Aktorina saat lisäksi ympärillesi arvokkaan vertaistukiryhmän, jonka kanssa sparrata tapaamisten ulkopuolellakin.

Osallistujat saavat ohjelman aluksi kattavat ohjeet ja työkaluja mentoroinnin tueksi sekä oman Facebook-ryhmän, jossa osallistujat voivat keskustella ja jakaa tietoa keskenään.
Suomen Mentorit järjestää mentorointivuoden aikana mentoripareille neljä yhteistä tilaisuutta, joissa käydään läpi mentoriohjelman kulkua sekä reflektoidaan yhdessä onnistumisia ja kokemuksia.

Kriteerit

• Aktoreiksi etsitään alle 32-vuotiaita, vastavalmistuneita tai pian valmistuvia korkeakouluopiskelijoita.
• Mentorit ovat korkeakoulutettuja, joilla on usean vuoden työkokemusta ja esimies-, johto- tai
asiantuntijatehtävissä.
• Hakemus mentoriohjelmaan ei ole työhakemus! Sinun ongelmasi tai syysi hakeutua mukaan ei tarvitse olla ainutlaatuinen. Suurimmalla osalla aktoreista työllistymiseen liittyvät haasteet ovat hyvin samanlaisia ja se on täysin ok.
• Sinun ei myöskään tarvitse keksimällä keksiä, miten erottuisit joukosta. Jokaista aktoria kohdellaan yksilönä ja jokainen, joka täyttää hakukriteerit on täysin samalla viivalla muiden kanssa saamassa mentorin. Kaikki ovat siis yhtä hyviä hakijoita.
• Toiminta on kaikille osallistujille täysin maksutonta.

Lisätietoja Porin yliopistokeskuksen mentorointiohjelmasta

Lenita Nieminen
projektitutkija, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
p. 050 375 0359
lenita.nieminen(at)utu.fi

Terhi Rajala
Koulutuspäällikkö, Satakunnan kauppakamari
p. 050 317 1453
terhi.rajala(at)satakunnankauppakamari.fi

Opiskelijoiden palautteesta poimittua:

  • "Antoisia keskusteluja, hyviä kontakteja, yritysvierailuja"
  • "Yritysvierailulla pääsi mentorin kanssa toimitusjohtajan puheille."
  • "Mentori on positiivisesti painostanut gradun tekoon."
  • "Sain harjoitustyön yritykselle mentorin kautta."
  • "Kesätyöpaikka!"
  • "Mentorini on osannut kysyä oikeita asioita, ja olen saanut uralle uuden suunnan."
  • "Olen kasvanut itse ihmisenä ja saanut varmuutta."