25 vuotta täydennyskoulutusta

Edupoint 25 vuotta 31.10.2008 Porilainen yliopistotason täydennyskoulutus on tänä vuonna saavuttanut neljännesvuosisadan iän. Tampereen teknillinen yliopisto ja Edupoint ovat juhlistaneet virstanpylvästä Edupointin uudistuneella ilmeellä juhlalogon...


Edupoint 25 vuotta

31.10.2008

Porilainen yliopistotason täydennyskoulutus on tänä vuonna saavuttanut neljännesvuosisadan iän. Tampereen teknillinen yliopisto ja Edupoint ovat juhlistaneet virstanpylvästä Edupointin uudistuneella ilmeellä juhlalogon myötä ja sidosryhmille järjestetyillä juhlatilaisuuksilla. Juhlinnan lomassa työtä satakuntalaisen osaamistason kasvattamiseksi on kuitenkin jatkettu tavalliseen tapaan.

Jatkokoulutusta ja tieteellistä palvelua

Tampereen teknillisen yliopistokeskuksen täydennyskoulutuskeskus Edupoint tuo Satakuntaan ja Porin yliopistokeskukseen laaja-alaista tekniikan ja liiketoimintaosaamisen osaamista ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Koulutusta voidaan tarjota paitsi Satakunnassa myös koko maan laajuisesti. Täydennyskoulutus ei suinkaan ole suunnattu vain talon entisille opiskelijoille ja tekniikkaa opiskelleille. Edupoint vastaa Satakunnan yritysten ja yhteisöjen henkilöstön kasvaneisiin ja entistä haasteellisempiin kehittämisen ja koulutuksen tarpeisiin.
Toiminta käynnistyi pienimuotoisesti

Porin yliopistokeskus sai alkunsa, kun silloinen Tampereen Teknillinen Korkeakoulu päätti sijoittaa toimintojaan Satakuntaan, Porin seudulle, vuonna 1983. Tuolloin laitoksen nimenä oli Porin koulutuskeskus, jonka ympärille muut nykyään yliopistokeskuksessa toimivat korkeakoulut vähitellen toivat toimintojaan – Turun Kauppakorkeakoulu pian Tampereen teknillisen yliopiston jälkeen.

Tampereelle perustettiin samoihin aikoihin oma, nykyään Edutech nimeä kantava täydennyskoulutuskeskus. Perinteisimpänä ja vuosien saatossa useimmin tarjottuna koulutuksena mainittakoon johtajien kehittämisohjelma Porin JOKO, joka järjestetään tänä vuonna 23. kerran.
Nykyinen tarjonta – uusia mahdollisuuksia

Edupoint tarjoaa yritykselle monenlaisia tehokkaita palveluita yrityksen tuottavuuden ja ilmapiirin parantamiseen. Erilaisia koulutus- ja kehittämisvaihtoehtoja löytyy johtamisesta aina turvallisuuden alueelle.
Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön vahvoja osaamisalueita ovat tietotekniikka, tiedonhallinta ja tuotantotalous.

Tämän päivän haasteisiin vastattava

Varsinkin tekniikka ja myös muut asiat ympärillämme kehittyvät jatkuvasti nopeammin ja nopeammin. Tämä antaa suuren haasteen meille tieteen harjoittajille, kuin myös eri toimijoille jatkuvasti muuttuvassa ympäristössämme. Koulutuspäällikkö Ulla Heinosen mukaan Edupoint pyrkii jatkuvasti pysymään ajanhermoilla ja tekemään parhaansa, jotta tämän päivän koulutus vastaa tulevaisuuden työmarkkinatarpeita.

– Tässä työssä joutuu ”luomaan nahkansa usein”, sillä tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa, Heinonen muistuttaa.

Yritysten tarpeet polttopisteessä

Edupointin toiminnassa näkyy erityisesti asiakaslähtöisyys. Koulutus ja tutkimustoiminnassa painottuu jokaisella koulutushaaralla yritysten tarpeisiin vastaaminen. Koulutussuunnittelija Seppo Hiltunen kertoo työnsä muodostuvan eri yrityksiä ja yhteisöjä kiinnostavien koulutuskokonaisuuksien suunnittelemisesta.

– Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia resursseja mahdollisimman paljon ja samalla luoda uusia mielenkiintoisia ongelmanratkaisutapoja yrityksille, Hiltunen kertoo.
Saatavuutta on pyritty parantamaan Hiltusen kollegan Ulla Jaakkolan mukaan sovittamalla aikatauluja paremmin asiakkaan näkökulmasta, jotta koulutusvaateet saavutetaan paremmin.

– Räätälöityjä koulutusratkaisuja tarjottaessa asiakasyrityksen yksilölliset tarpeet ja ajankäyttö ovat suunnittelun lähtökohtana. Paikallisuuden etuna on, että koulutusta pystytään tarjoamaan lähellä yrityksen toimipistettä. Näin yritykseltä säästyy sekä aikaa että rahaa, painottaa koulutussuunnittelija Ulla-Maria Varkoi

Työelämälähtöisyys on erittäin vahvasti esillä myös suunnitteilla olevassa turvallisuusalan koulutuskokonaisuudessa, jossa haetaan vuoden 2009 aikana lupaa maisteriohjelmalle.
– Mukana suunnittelussa on viisi suomalaista yliopistoa. Suunnitelmissa on mm. uusi ja laajasti tarvelähtöinen koulutusvaihtoehto – yliopistotasoisena – jatkuvasti kasvavalle turvallisuusalalle, kertoo koulutussuunnittelija Minna Haapakoski.

Turvallisuusalan tutkintoon johtava koulutusohjelma käyntiin lähtiessään nostaa varmasti Edupointin ja koko yliopistokeskuksen näkyvyyttä.

Laitoksella valoisa tulevaisuus

Koska laitos on toiminut Satakunnassa jo neljännesvuosisadan, sillä on tukeva jalansija alueen liike- ja koulutuselämässä. Edupointilla on vakiintunut asiakaspiiri ja laaja verkosto alueella, joten sen on hyvä toimia muuttuvassa maailmassa yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Hyvää ei heitetä hukkaan, vaan toiminta jatkuu entistä pirteämpänä.

Edupointin verkkosivut


Teksti: Aki Hangasluoma