Jatko-opiskelu Porin yliopistokeskuksessa

Porin yliopistokeskuksessa voit suorittaa jatko-opintoja kaikilla tarjolla olevilla opintoaloilla tohtorin tutkintoon saakka.


Mitä on jatko-opiskelu?

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suorittamaan tieteellisiä jatko-opintoja. Tieteelliseen jatkokoulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään opiskeluoikeus tohtoriohjelmaan.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirja on tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, jolla opiskelija osoittaa pystyvänsä luomaan tutkimusalalla uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan tekeminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä tieteellistä työskentelyä.

Väitöskirjan lisäksi tutkintoon kuuluu tohtoriohjelmasta riippuen 30-60 opintopistettä muita opintoja. Muiden opintojen rakenteeseen pääset tutustumaan tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa.

Tohtorin tutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on päätoimisilla opiskelijoilla neljä vuotta. Sivutoimisilla opiskelijoilla suorittamisaika voi olla pidempi.


Jatko-opiskelu Porin yliopistokeskuksessa

Porissa voi tehdä jatko-opintotutkinnon seuraavilta tieteenaloilta

Lue lisää jatko-opiskelusta emoyliopistojen sivuilta.


    Tulevat väitöstilaisuudet

      Seuraa yliopistokeskuksen tapahtumakalenteria, josta läydät tiedot tulevista väitöksistä.