Porin yliopistokeskuksen vuosittaiset tunnustuspalkinnot

Porin yliopistokeskuksessa jaetaan vuosittain palkintoja eri tavoin ansioituneille henkilöille. Tunnustukset jaetaan keväisin Wappumatinean ja syksyisin TiedeAreenan yhteydessä.

> Vuoden tutkija

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä nimeää vuosittain Vuoden tutkijan, joka julkistetaan syyskuussa TiedeAreena-tapahtuman iltajuhlassa. Vuoden tutkija on valittu vuodesta 2006 lähtien.

Tutkimuksen johtoryhmä päättää vuosittain kriteerit, joiden perusteella kyseisen vuoden palkittu valitaan. Valinnassa voidaan painottaa esim. ansiokasta julkaisutoimintaa, alueellista vaikuttavuutta, kansainvälisyyttä tai kannustaa nuorta, uraansa aloittelevaa tutkijaa.

Vuoden tutkijat:

2023 Aki Lehtivuori
2022 Jere Grönman ja Tuomas Pohjola
2021 Arja Lemmetyinen
2020 Kati Suomi
2019 Juha Niemi
2018 Juho Hamari
2017 Kirsi-Mari Kallio
2016 Riikka Korkiamäki
2015 Sari Östman
2014 Ulla Hytti
2013 Päivikki Kuoppakangas
2012 Hannu Jaakkola
2011 Kristian Kiili
2010 Heli Aramo-Immonen
2009 Annu Wilenius
2008 Jari Turunen
2007 Riikka Turtiainen
2006 Harri Ketamo

> Vuoden tiedeviestijä

Porin yliopistokeskuksen viestintäryhmä nimeää vuosittain Vuoden tiedeviestijän, joka julkistetaan syyskuussa TiedeAreena-tapahtuman iltajuhlassa. Vuoden tiedeviestijä on valittu vuodesta 2016 lähtien.

Viestintäryhmä päättää vuosittain kriteerit, joiden perusteella kyseisen vuoden palkittu valitaan. Valinnassa voidaan painottaa esim. aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa tai uudenlaista tutkimuksesta ja opetuksesta viestimistä.

Tutustu palkinnon saaneisiin:

2023 KTT Kati Suomi
2022 DI Janne Harjamäki
2021 FT Pauliina Tuomi
2020 FT Rami Mähkä
2019 FT Kimmo Ahonen
2018 KTM Tiina Mäkitalo-Keinonen
2017 GamiFIN 2017 -konferenssi
2016 DI Petri Linna

> Vuoden alumni

Porin yliopistokeskuksen alumnineuvosto valitsee Vuoden alumnin alumniverkostolta saamiensa ehdotusten perusteella. Vuoden alumni julkistetaan vapunaattona Porin Raatihuoneella pidettävässä Wappumatineassa. Vuoden alumni on valittu vuodesta 2010 alkaen.

Vuoden alumnin tunnustus myönnetään ehdotusten perusteella henkilölle, joka on esim. tuonut yliopistokeskusta esiin rakentavalla tavalla, on edennyt urallaan hyvin tai on ollut aktiivinen alumnitoiminnassa. Tunnustuksen saajan tulee kuulua alumniverkostoon.

Vuoden alumni -palkitut:

2024 Milla Hautaoja
​​​​​​​2023 Sari Mäkiranta
2022 Tommi Iivonen
2021 Pirita Ihamäki
2020 Eveliina Kaukkila
2019 Antti Wallin
2018 Essi Lindberg
2017 Milja Karjalainen
2016 Sampsa Kurri
2015 Päivi Elonen
2014 Risto Kupari
2013 Janne Rauhala
2012 Eeva Sinerjoki
2011 Sauli Ahvenjärvi
2010 Ella Marttila

> Vuoden opinnäytetyö

Porin yliopistokeskuksen alumnineuvosto valitsee vuosittain parhaan pro gradu - tai diplomityön. Kukin yliopistokeskuksen yksikkö voi ehdottaa yhtä yksikössään edellisenä vuonna valmistunutta opinnäytettä Vuoden opinnäytetyöksi. Ehdotusten perusteella Porin yliopistokeskuksen alumineuvosto valitsee palkittavan työn.

Palkinto julkistetaan vuosittain vappuaattona Porin Raatihuoneella pidettävässä Wappumatineassa. Vuoden opinnäytetyö on valittu vuodesta 2010 lähtien.

Tutustu Vuoden opinnäytetöihin:

> Vuoden opetusteko

Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä valitsee Vuoden opetusteon ainejärjestöiltä ja muilta opiskelijaryhmiltä tulleiden ehdotusten perusteella. Vuoden opetusteko -karttakeppi on jaettu vuodesta 2010 asti. Palkinto julkistetaan vuosittain vapunaattona pidettävässä Wappumatineassa.

Tutustu Vuoden opetustekoihin:

> Akateeminen karhu

Akateeminen karhu -tutkimuskilpailu on suunnattu toisen asteen opiskelijoille. Tutkimuskilpailun tavoitteena on löytää tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, tarjota heille mahdollisuus näyttää kyntensä sekä tutustuttaa heitä yliopisto-opiskeluun ja Porin yliopistokeskukseen.

Kilpailutyö voi olla esim. keksintö, essee, humanistisesti painottunut tai luonnontieteellinen tutkimustyö, (tieto)tekninen projektityö tai muu työ. Myös taiteelliset työt tai näyttelyt voivat osallistua kilpailuun, esim. lukion diplomityöt sopivat kilpailutöiksi.

Voittajan valitsee Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä. Palkinto julkistetaan syyskuussa TiedeAreena-tapahtuman iltajuhlassa.

Tutustu Akateeminen karhu -palkinnon saaneisiin.