Porin yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus

Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistoyksiköt tekevät oman tieteenalansa kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, jonka vahvuusalat perustuvat emoyliopistojen kanssa laadittuihin strategioihin.

Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva monitieteinen tutkimustoiminta on yksi Porin yliopistokeskuksen merkittävimmistä vahvuuksista. Monitieteinen tutkimus etsii uusia tutkimuskysymyksiä tieteenalojen rajapinnoilta ja kehittää samalla aluetta ja yhteiskuntaa palvelevia sovelluksia.

Tutkimuksen johtoryhmä koordinoi ja edistää yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa sekä yliopistoyksiköiden välistä tutkimusyhteistyötä.


Lue lisää:

Tutkimusyhteistyö

Lue lisää

Tutkimuksen johtoryhmä

Lue lisää