Hyvinvoiva opiskelija jaksaa paremmin

Ajankohtaista

5.4.2023 klo 10-11:30 Jännittää - mitä tehdä? -luento opiskelijoille, paikkana Agora-sali/SAMK tai etänä, lue lisää
5.4.2023 klo 12-13:30 Jännittää - mitä tehdä? -luento opetus- ja tukipalveluhenkilökunnalle, paikkana Agora-sali/SAMK tai etänä, lue lisää


Opiskelijoiden hyvinvointipalveluista saa lisätietoja Pointer ry:n sivuilta (siirry sivustolle) >>

Porin yliopistokeskuksessa opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan monin eri tavoin.

Opiskelijoiden terveyspalvelut

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat kuuluvat ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n järjestämän terveydenhuollon piiriin.

YTHS:n Porin toimipisteen osoite on Siltapuistokatu 6, 28100 Pori. (3. krs)

YTHS:n Porin toimipisteen aukioloajat: ma-to klo 8-15, pe klo 8-14.

Ajanvaraus valtakunnallisista palvelunumeroista:
- yleis- ja mielenterveyden palvelut p. 046 710 1073
- suunterveyden palvelut p. 046 710 1085

YTHS:n etusivu >>

YTHS:n SELF -palveluun >>

YTHS:n Porin toimipiste >>

Muista!

Näytä voimassaoleva opiskelijakorttisi palveluja käyttäessäsi.

Opintopsykologi

Opintopsykologi on perehtynyt oppimisen psykologiaan ja opiskelijoiden ohjaamiseen.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoita palvelevat oman emoyliopistonsa opintopsykologipalvelut. Katso tarkemmat tiedot oman yliopistosi intranet-sivuilta. Yliopistojen intranetista löytyy myös paljon itseopiskelumateriaalia, jota kannattaa käyttää hyväkseen. Seuraa intran feediä!

Opintopsykologitoiminnan tavoitteena on hakea yhdessä opiskelijan kanssa ratkaisuja ongelmiin, jotka voivat ilmetä esimerkiksi:

 • opiskelu- ja oppimistaidoissa (esim. tenttiin valmistautuminen ja vastaaminen)
 • opinnäytetöiden kirjoittamisessa
 • oppimismotivaatioon liittyvissä kysymyksissä
 • opiskeluun ja oppimiseen liittyvässä ajanhallinnassa

Vastaanoton ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan opiskeluun liittyvien ongelmien luonnetta, ja seuraavia tapaamiskertoja on tilanteesta riippuen tavallisesti 1–4.

Porin yliopistokeskuksessa järjestetään vuonna 2023 myös ainakin

 • Oppiminen yliopistossa -luennot (loka-marraskuussa)
 • Gradujumi-ryhmä (syksyllä)

Opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilöt

Oletko kokenut häirintää tai onko sinulla muita mieltä painavia asioita liittyen opiskeluyhteisöösi?

Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin erilaisissa mieltä painavissa asioissa.

Pointer ry:n häirintäyhdyshenkilöt 2023

Sofie Berg sofie.h.berg(at)utu.fi
Sami Lampola
sami.l.lampola(at)utu.fi

Asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit (myös sosiaalisen median kanavissa) tai sähköpostit eivät kuulu Porin yliopistokeskukseen niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikolle. Häirintä voi olla esimerkiksi mukavan flirtin ylittävää vihjailua, rasistista, homofobista tai seksististä käyttäytymistä, ei-toivottuja seksuaalisesti värittyneitä tai vihamielisiä viesteja, puhelinsoittoja tai sähköposteja.

Porin yliopistokeskuksessa opiskelijajärjestöt ovat valinneet keskuudestaan häirintäyhdyshenkilöt. He tukevat ja neuvovat opiskelijoita erilaisissa ongelmatilanteissa. Häirintäyhdyshenkilöt eivät pidä kirjaa yhteyttä ottaneista opiskelijoista ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Häirintäyhdyshenkilöt eivät siis voi keskustella tapauksista esim. opiskelijajärjestöjen hallitusten kanssa.

Kirkon oppilaitostyö

Kirkko haluaa olla läsnä siellä, missä ihmiset elävät arkeaan. Siksi Porin yliopistokeskuksessa toimii opiskelijoita ja henkilökuntaa varten oma diakoni ja pappi.

Heidän puoleensa voit kääntyä, kun:

 • ote opinnoista, työstä tai muusta elämästä uhkaa livetä
 • yksinäisyys ahdistaa
 • parisuhteessa on ongelmia
 • pohdit elämän mielekkyyttä
 • haluat muuten vain jutella

Tapaamisiin sopiva tila löytyy Porin seurakuntakeskukselta (Eteläpuisto 10 B, katutaso), mutta tapaaminen on mahdollista myös oppilaitoksen tiloissa.

Katso lisää oppilaitostyön ajankohtaisista asioista ja toiminnasta myös Porin seurakuntayhtymän sivuilta >>

Seurakunnan oppilaitostyö Porissa

oppilaitosdiakoni Johanna Simola
0400 309 771
johanna.simola(at)evl.fi

oppilaitosteologi Heikki Hesso
0400 309 459
heikki.hesso(at)evl.fi


Nappaa käyttöösi hyvät vinkit ja metodit Oppiminen yliopistossa -luennoilta

Kandiopinnoissa aloittavat
Mitä ja millaista on yliopistossa oppiminen?

Luennolla käsitellään vaativan oppimisen oppimista. Jokainen oppii jotain itsestään oppijana sekä syventää ymmärrystään yliopistosta oppimisympäristönä. Tavoitteena on tarjota välineitä omaan oppimiseen ja yliopisto-opiskeluun.


Maisterivaiheen opiskelijat
Mitä on hyvä, syvä oppiminen yliopistossa? Ja miten saan tutkinnon valmiiksi?

Luennolla käsitellään maisteriohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden keskeisiä opiskelun ja oppimisen haasteita. Jokainen oppii jotain itsestään oppijana sekä saa välineitä oman tutkintoprosessin ohjaamiseen.