Porin yliopistokeskuksen turvallisuusohjeet

Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tulosta ohje työpisteeseesi! Löydät A4-kokoisen tulostettavan ohjeen alempaa.

Tärkeät numerot

Arkisin klo 8-16 Palvelukeskus puh. 044 790 0079
Arki-iltaisin ja viikonloppuisin Securitas piirivartiointi puh. 040 545 4205
Hätätilanteessa 112

Turvallisuushenkilöstö

Turvallisuuspäällikkö (Porin yliopistokeskus)
Markku Kataja, RTK-Palvelu Oy
puh. 044 385 4210, markku.kataja(at)rtkpalvelu.fi

Kokoontumispaikka ja väestönsuoja

Kokoontumispaikka: 1. krs pääaula (Pohjoisranta 11A)
Kokoontumispaikka (vara/ulko): Kutomonaukio (Siltapuistokatu)

Väestönsuoja: Kauppakeskuksen P1 alueella (kellariparkki)
Lisätiedot ja sijainti

Pelastussuunnitelma

Tutustuthan huolellisesti UCPorin pelastussuunnitelmaan.

Pelastussuunnitelma

HUOM. Tilaisuuden järjestäjä!
Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän (vähintään 200 henkilöä on läsnä samanaikaisesti) tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan on laadittava pelastussuunnitelma, jos yleisö on tapahtuman aikana jollakin tavalla vaarassa.

Ohjeita yleisotilaisuuden pelastussuunnitelman laatimiseen (Satakunnan pelastuslaitos)

Hätänumeroa 112 käytetään

  • tulipalon havaitessasi (jos et ole jo kuullut palohälytystä)
  • kun tapahtuu ryöstö tai varkaus
  • kun on tapahtunut uhkaus
  • tiloissa on havaittu vaarallinen henkilö
  • kun tapahtunut ambulanssihoitoa vaativa sairauskohtaus


Lataa 112 Suomi -sovellus puhelimeesi!

Neuvonnan palvelupuhelin 044 790 0079

Käytä tätä numeroa muissa kuin kiireellisissä hätätapauksissa ja hätänumeroon soittamisen jälkeen, jos se on mahdollista.

Tulipalo, kaasu- ja säteilyvaara

Toiminta tulipalotilanteessa

  • Kun palokellot soivat, laita ulkovaatteet päällesi (vain mikäli olet tilassa, jossa ulkovaatteesi ovat) ja poistu tiloista välittömästi, mutta rauhallisesti 1. krs pääaulaan (kokoontumispaikalle).
  • Älä soita palvelukeskukseen varmistaaksesi hälytyksen vakavuutta!
  • Käytä lyhintä mahdollista poistumisreittiä tai vaihtoehtoista reittiä, jos et voi käyttää lyhintä reittiä
  • Varmista, että myös muut talon käyttäjät ovat kuulleet ja reagoineet hälytykseen
  • Poistumisreitit on merkitty vihreillä poistumisreittikilvillä


Jokaisen henkilön pitää tutustua henkilökohtaiseen lyhimpään poistumisreittiin ja vaihtoehtoisiin poistumisreitteihin!

Kokoontumispaikka: 1. krs pääaula (Pohjoisranta 11 A)
Kokoontumispaikka (vara/ulko): Kutomonaukio (Siltapuistokatu)

Ensiaputarvikkeet, paloilmoittimet ja sammuttimet

Ensiaputarvikkeet
Ensiaputarvikkeita on 1. krs pääaulan ja 3. krs kahvion lääkekaapeissa ja palvelukeskuksen ensiapulaukussa.
- 3. krs kahviossa on silmähuuhtelupullo
- 1 .krs pääaulassa defibrilaattori eli sydäniskuri

Paloilmoittimet
Paloilmoittimen lasin rikkomalla ja nappia painamalla saa tehtyä palohälytyksen suoraan palolaitokselle.

Pikapalopostit
Pikapaloposteja on käytävillä ja muissa tiloissa, ja niiden sisällä on käyttöohje.
Pikapalopostit ovat pääosin valkoisia ja ne on merkitty punaisilla tarroilla.

Käsisammuttimet
Käsisammuttimia on käytävillä ja muissa tiloissa, ja niiden kyljessä on käyttöohje.
Käsisammuttimet on merkitty punaisilla tarroilla.

Sammutuspeitteet
Sammutinpeitteitä on käytävillä ja muissa tiloissa ja niissä on käyttöohje.