Strategiset linjaukset

Porin yliopistokeskuksen toiminta-ajatus

Porin yliopistokeskus on kolmen yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä antaa niihin perustuvaa opetusta.

Yliopistokeskuksen opetus- ja tutkimusyhteistyön painoaloja ovat digitaalinen yhteiskunta, energia ja ympäristö, pelillistäminen, asiantuntijaorganisaatiot verkostoissa sekä sosiaalinen eheys.

Yliopistokeskus kasvattaa alueen koulutustasoa ja osaamispääomaa sekä edistää kansainvälistymistä ja akateemista yrittäjyyttä.

Porin yliopistokeskuksen visio 2020

Porin yliopistokeskus tarjoaa joustavan ja kansainvälisen toiminta-alustan monitieteiselle, emoyliopistoja täydentävälle sekä aluetta kehittävälle opetukselle ja tutkimukselle.

Porin yliopistokeskuksen strategiset linjaukset

Porin yliopistokeskuksen vuoteen 2020 ulottuva visio ja strategiset linjaukset on kuvattu alla olevassa visualisoinnissa.

Yliopistokeskuksen strategisia linjauksia täydentävät

tutkimusyhteistyön strategia ja
opetusyhteistyön strategia.