Porin yliopistokeskuksen strategia 2021-2025

Porin yliopistokeskuksen visio

Porin yliopistokeskus tähtää tieteenalojen rajoja ylittävään, syvenevään yhteistyöhön sekä jatkuvaan kehitykseen niin opetuksen ja tutkimuksen laadussa kuin vaikuttavuudessa.

Porin yliopistokeskuksen toiminta-ajatus

Porin yliopistokeskus on akateeminen monitieteinen yhteisö, joka tuottaa pääkampuksia täydentävää ja aluetta kehittävää tutkimusta ja opetusta.

Porin yliopistokeskuksen arvot

Yhteisöllisyys
Vaikuttavuus
Moninaisuus
Avoimuus
Kriittisyys

Porin yliopistokeskuksen strategiset linjaukset

Porin yliopistokeskuksen vuoteen 2025 ulottuva visio, arvot ja strategiset linjaukset on kuvattu alla olevassa visualisoinnissa. Visualisoinnin on toteuttanut Luova toimisto Pilke.