Tapahtumat


Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä

Ajankohta: 21.01.2020 08:45-16:00
Paikka: Porin yliopistokeskus
Osoite: Pohjoisranta 11 A

Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopisto Pori (yhteiskuntatieteet/SOC) yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Satasairaalan kanssa. 

Ohjelma 

Tilaisuus sisältää asiantuntijapuheenvuoroja, tutkimus- ja kehittämisprojektien esittelytyöryhmiä, tietoiskuja ja mahdollisuuden tutustua Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologiademoihin ja Satasairaalan hanketoimintaan. Lisäksi aikaa on varattu verkostoitumiselle. 

Aikataulu:

8.45 – 9.15 Kahvi, Porin yliopistokeskuksen ala-aula

9.15 – 9.20 Tervetuloa (Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto, SOC, Pori)

9.20 – 10.00 Terveys, sairaus ja hyvinvointi: Erilaisia ajattelutapoja ja samanlaisia hahmotuksia eri ammattiryhmien kesken (Heidi Luotolahti-Pitkäranta, Porin perusturvakeskus)

10.00 – 10.40 Hyvinvoinnin muutos Suomessa 1972-2017 (Juho Saari, Tampereen yliopisto)

10.50 – 12.10 Työryhmät I

Perhe, hoiva ja läheissuhteet I

Sosiaali- ja terveyspalvelut, työmenetelmät ja käytännöt I

Asiantuntijuus, osaaminen ja motivaatio sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla

Yhteistyö ja kumppanuus käytännöissä ja palveluissa

Vaikuttavuus ja innovaatiot

12.10 – 13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 – 14.30 Työryhmät II

Perhe, hoiva ja läheissuhteet II

Sosiaali- ja terveyspalvelut, työmenetelmät ja käytännöt II

Keskiössä kansalainen, asiakas tai potilas

Tutkimusprosessi, aineistot ja käytännöt (huom. kaikille avoin!)

14.30 – 15.10 Kun kansalainen kohtasi hyvinvointivaltion: suomalainen sosiaaliturva kokemushistoriana (Minna Harjula, Tampereen yliopisto)

15.10 – 15.50 Soluväliaineen makromolekyylit: potentiaalinen hoidon väline tulevaisuudessa (Hannu Järveläinen, Satakunnan sairaanhoitopiiri/Turun yliopisto)

15.50 – 16.00 Lopetussanat (Satasairaala, Sari Sjövall)

18.00 (noin) Tampereen yliopisto Porin (SOC) 15-vuotisjuhlatilaisuus 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Järjestäjät:
Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet/SOC, Pori)
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satasairaala

Lisätietoa
Eveliina Kaukkila, YTM, projektipäällikkö, ASTe-hanke (ESR)
eveliina.kaukkila@tuni.fi
050  318 2136

Elina Patana, YTM, projektiasiantuntija, Kampus-Sote –hanke (EAKR)
elina.patana@tuni.fi
050 318 7786