Lumonaari-tutkimusseminaari

Ajankohta: 14.04.2021 14:15-15:45
Paikka: verkossa
Osoite: Zoom

Poikkitieteellinen LUMO (Luovuus, motivaatio ja asiantuntijuus) -tutkimusryhmä järjestää seminaari­sarjan etätoteutuksena keväällä 2021. Seminaarit ovat kaikille avoimia ja ne järjestetään Zoomin välityksellä.

Lumo -tutkimusryhmän ydinryhmä kuuluu Turun kauppakorkea­koulun Porin yksikön tutkimus­- ja opetushenkilökuntaan. Lisäksi ryhmässä on jäseniä Turun yliopiston muista tiedekunnista ja Tampereen yliopistosta.

Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja asi­antuntijaorganisaatiot erityisesti luovuuden ja motivaation näkökulmasta. Ryhmän jäsenten tut­kimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijoiden motivaatioon ja luovuuteen, organisatoriseen luo­vuuteen, luovuuden ja kontrollin väliseen jännitteeseen sekä tarkastelee asiantuntijaa kokonais­valtaisena kehollisena ja leikillisenä toimijana.

Lumo -tutkimusryhmän nettisivu ja blogi


Keskiviikko 14.4. klo 14:15–15:45
 

Jenni Huhtasalo: Jatkotutkimuksen ideointia teemalla: ”Monialainen asiantuntijuus ja digitaalisen teknologian mahdollisuudet ostrakismin ehkäisyssä"
 

Suvi Satama: Pohdintoja kehollisen toimijuuden ja 'näkymättömän katseen' välisestä suhteesta ammattitanssijoiden työssä


Osallistumislinkki tilaisuuteen