Vuoden 2021 varustamobarometrin julkaisu

Ajankohta: 19.01.2022 11:00-13:00
Paikka: Zoom
Osoite: Zoom

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centre Finlandin laatima vuoden 2021 varustamobarometri julkistetaan keskiviikkona 19. tammikuuta 2022 klo 11.00. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Vuoden 2021 varustamobarometrin esittelevät projektipäällikkö Sari Repka ja erikoissuunnittelija Riitta Pöntynen, minkä jälkeen kommenttipuheenvuoron pitävät johtaja Pipsa Eklund, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, sekä Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Suomen meritse kuljetettavaa ulkomaan tavaraliikennettä koskeva kysely toteutettiin loka– marraskuussa 2021. Varustamobarometri 2021 – Rederibarometern 2021 on suomen- ja ruotsinkielinen julkaisu, joka on toteutettu yhteistyössä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Suomen Varustamot Ry:n ja Ahvenmaan maakuntahallituksen kanssa.

Kysely suunnattiin Suomen Varustamot Ry:n jäsenvarustamoille sekä tärkeimmille em. yhdistykseen kuulumattomille suomalaisille varustamoille. Mukana olivat myös Suomen meriliikenteen kannalta oleelliset ulkomaiset varustamot, joilla on säännöllistä liikennettä Suomessa.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan verkossa järjestettävään julkistustilaisuuteen.  Tapahtumaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Linkki Zoom-etäyhteydellä järjestettävään tapahtumaan lähetetään ilmoittautuneille tiistaina 18.1.

Lisätietoa Varustamobarometristä 2021:
Sari Repka, p. 040 801 9206, sari.repka@utu.fi
Riitta Pöntynen, p. 040 351 0476, riitta.pontynen@utu.fi

Lisätietoa tiedotustilaisuudesta:
Riitta Pöntynen, p. 040 351 0476, riitta.pontynen@utu.fiIlmoittaudu