Tapahtumat


Tutkimuskaffeet: Synkkä leikki – mediakriittisyys viihteellistyvässä yhteiskunnassa -hanke

Ajankohta: 30.03.2023 14:00-14:30
Paikka: Porin yliopistokeskus, Brita-kahvihuone
Osoite: Pohjoisranta 11 A

Tule tutkimuskaffeille tutustumaan talossa toimiviin tutkimusryhmiin ja siemenrahaa saaneisiin hankkeisiin!

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä järjestää Tutkimuskaffeet- tilaisuuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle kerran kuussa. Keväällä 2023 esitellään Porissa toimivia tutkimusryhmiä sekä siemenrahaa saanut tutkimushanke.

30.3.2023 klo 14.00 Tutkimuskaffeet: Synkkä leikki – mediakriittisyys viihteellistyvässä yhteiskunnassa -hanke

Siemenrahoitusta vuonna 2022 saanut hanke tarkastelee suomalaisen nyky-yhteiskunnan viihteellistymisen muotoja selvittäen sen normeja, arvokäsityksiä ja valtarakenteita. Hankkeessa tutkitaan viihteellistymisen myötä syntyvien lieveilmiöiden tekstuaalista ja retorista tuottamista mediassa. Yhteiskunnallisen ja alueellisen hyödyn näkökulmasta hankkeen tulokset antavat kokonaisvaltaisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä luoden samalla edellytykset kriittisen medialukutaidon lisäämiselle myös Satakunnassa.

Hankkeen kannalta tärkeäksi nousi käsite ”Dark Play” (suom. synkkä leikki). Tutkimusryhmä korostaa, että viihteellistymisessä on olemassa oma, synkempi puolensa, jonka esittely ja analysointi on tarpeen jo sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Hankkeessa ovat mukana Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma sekä Tampereen yliopiston Porin yksikkö.

Voit seurata tilaisuutta myös Zoomissa tästä linkistä.