Tapahtumat


Yleisöluento: Satakunnan Kriittinen Korkeakoulu – FT Reijo Kupiainen

Ajankohta: 25.04.2024 18:00-20:00
Paikka: Porin yliopistokeskus, AUD 125
Osoite: Pohjoisranta 11 A

Tervetuloa Satakunnan Kriittisen Korkeakoulun yleisöluennolle Porin yliopistokeskukseen (AUD 125) torstaina 25.4.2024 klo 18-20!

 

FT Reijo Kupiainen (Tampereen yliopisto): Episteeminen luottamus
 
Saamme suurimman osan tiedosta itsemme ulkopuolisista lähteistä ja muilta ihmisiltä. Siksi on myös erityisen tärkeää, että tieto, jonka saamme, on luotettavaa. Luotettavan tiedon saanti ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys varsinkaan nykyisen episteemisen kriisin aikana, jossa perinteinen asiantuntijuus ja tieto ovat muuttuneet epävakaiksi, ja ovat myös jatkuvan hyökkäyksen kohteina. 
 
Myös episteeminen eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus heikentävät luottamusta. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset jonkin väestönosan keskuudessa ovat omiaan heikentämään luottamusta episteemisiin auktoriteetteihin. Luottamusvaje murentaa puolestaan yhteiskunnan perustaa, ja sitä voidaan hyödyntää myös informaatiovaikuttamisessa.
 
Tässä esityksessä tarkastellaan episteemistä luottamusta luottamuksen filosofian avulla, jossa etsitään perusteita luottamukselle kysymällä mihin luottamus viime kädessä perustuu, ja miten voimme tukea episteemistä oikeudenmukaisuutta.
 

Katso tarkemmin Satakunnan Kriittinen korkeakoulu (Facebook ja www-sivut).

 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Satakunnan kriittinen korkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.