Akateeminen yrittäjyys

Porin yliopistokeskuksessa järjestettävien yrittäjyysopintojen suunnittelu aloitettiin keväällä 2005 ja ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti yrittäjyyden opintonsa saman vuoden syksyllä.
Opintokokonaisuus on muodostunut eri yksiköiden tarjoamista kursseista, joihin lukuvuoden 2005–2006 tarjonnassa kuului Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) järjestäminä muun muassa Yrityspeli-, Yrityksen kasvun hallinta- ja Yrittäjän projektinhallintataitojen kurssit, Tampereen teknisen yliopiston tarjoamana Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen kurssi, Turun yliopistolta Kulttuuriyrittäjyyden ja Tampereen yliopistolta esimerkiksi Akateemisen yrittäjyyden opintojaksot.

Mitä sitten on akateeminen yrittäjyys? Professori Pia Arenius (TuKKK) määrittelee sen perustuvan ylempään korkeakoulutukseen ja asiantuntijuuteen.

– Ennen kaikkea se on osaamiseen perustuvaa. Kun on joku näkemys ja tietää miten asian voisi paremmin tehdä, niin siitä voi yrityksen pistää pystyyn, Arenius määrittelee.

Akateemisilla mahdollisuuksia yrittäjyyteen

Akateemisilta yrityksiltä odotetaan innovatiivisuutta ja kasvuhakuisuutta. Pia Arenius huomauttaa kuitenkin, että kasvuhakuisia on hyvin pieni määrä suomalaisista yrityksistä. Samoin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on yrittäjinä selkeästi vähemmän kuin alempien tutkintojen suorittaneita.

– Toisaalta se minun mielestäni heijastaa vain sitä, että akateemisen koulutuksen suorittaneilla on enemmän vaihtoehtoja, huomauttaa Arenius.

Yritystoiminnan puitteet ovat kuitenkin Suomessa Areniuksen mielestä hyvät.

Lisäämään akateemisten opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyteen Pia Arenius on ideoimassa uuden kurssin ”Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi”.

– Henkilökohtainen näkemykseni on, että liiketoiminnan mahdollisuuden tunnistaminen lähtee tiedosta. Kun asiat nähdään eri tavalla, voidaan havaita uusi liiketoimintamahdollisuus.

Uusia suunnitelmia sisältöihin

Tuleviin syksyn 2007 yrittäjyysopintokokonaisuuksiin Pia Arenius suunnittelee rakenteellista muutosta siten, että opintokokonaisuuteen kuuluisi kaikille pakollisten opintojen lisäksi vapaavalintaisia kursseja.

– Tarkoitus olisi, että pakollisiin opintoihin kuuluisivat johdantokurssin lisäksi liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja arviointia koskeva kursssi, yrittäjyyspeli ja yrittäjyyden iltaluentosarja ja tämän ytimen jälkeen opiskelijat voisivat valita vapaaehtoisia kursseja, jotka voisivat vaihdella eri vuosina, suunnittelee Arenius.

Tässä ovat taustalla toimialojen erilaisuus ja niiden erilaiset tarpeet.

– Ihanteellisinta kuitenkin olisi, että saadaan eri aloilta tulevat ihmiset tekemään yhdessä töitä. Parhaat ideat syntyvät sillä, että erilaiset asiat ja erilaiset ihmiset kohtaavat. Siten ehkä saataisiin syntymään sitä kasvavaa yritystoimintaa.

Tutkimusta lisätään yrittäjyysopinnoissa


Tulevaisuudessa yrittäjyysopintoihin on tarkoitus nivouttaa entistä enemmän myös tutkimusta.
– Nythän meillä on sellainen hyvä tilanne, että Satakuntaliitolta on saatu EU-rahoitteinen hanke,
Yrittäjyystutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä 2006- 2008, jonka tavoitteena on, että Porissa lähdetään tekemään yrittäjyystutkimusta sekä tieteellisellä että soveltavalla puolella, Pia Arenius kertoo.

– Olen tehnyt yrittäjyystutkimusta jo kymmenen vuotta, ja minulla on aika hyvä käsitys siitä, missä yrittäjyystutkimuksessa mennään kansainväliselläkin tasolla. Tarkoitus olisi, ettei tehdä niitä samoja asioita, vaan sellaisia, joista saataisiin myös näkyvyyttä. Esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista on tutkittu jonkin verran henkilöperspektiivistä, mutta itseäni kiinnostaisi tutkia, miten tietyt ympäristöt vaikuttavat tai voidaanko jakaa ihmiset liiketoimintamahdollisuuksien tunnistajiin ja hyödyntäjiin, jotka sitten voisivat toimia yhteistyössä, Arenius mainitsee esimerkkinä tutkimusmahdollisuuksista.

Yrittäjyydestä ja yrittäjyysopinnoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Pia Areniukseen.
pia.arenius(at)tse.fi, puh. 050 386 2780

Teksti ja kuvat Eija Hammarberg
14.11.2006