Akateemisen karhun metsästys 1.11.2023- 31.5.2024

Opettaja tai opinto-ohjaaja, kannusta opiskelijasi osallistumaan!

Kenelle?
Akateeminen karhu -tutkimuskilpailu on suunnattu toisen asteen opiskelijoille.

Mitä?
Tutkimuskilpailun tavoitteena on löytää tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria, tarjota heille mahdollisuus näyttää kyntensä sekä tutustuttaa heitä yliopisto-opiskeluun ja Porin yliopistokeskukseen.

Millainen kilpailutyö voi olla?
Kilpailutyö voi olla keksintö, essee, tutkimustyö, (tieto)tekninen projektityö tai videoteos, joltain Porin yliopistokeskuksen tieteenalalta:

  • humanistiset tieteet
  • kauppatieteet
  • tekniikka
  • yhteiskuntatieteet

Myös taiteelliset työt tai näyttelyt voivat osallistua kilpailuun. Kirjallisen työn ohjeellinen pituus on 8-12 sivua. Huom! Myös lukion diplomityöt sopivat kilpailutöiksi.

Miten?
Kilpailutyö voi olla yksilö-, pari- tai ryhmätyö. Opettajan rooli työssä voi olla lähinnä ohjaava; tutkimuksen suorittaminen, raportointi ja esittely tapahtuu oppilaiden toimesta.

Pyrimme järjestämään työlle myös Porin yliopistokeskuksesta sparraajan, jonka roolina on mm. auttaa ryhmää rajaamaan tutkimusaihetta sekä ohjata relevanttien tiedonlähteiden pariin.

Raportin ja teoksen kaikki oikeudet säilyvät tekijällä. Porin yliopistokeskus voi käyttää työtä tai sen osaa omissa materiaaleissaan ilman erillistä korvausta. Raportin ja teoksen esittämisen yhteydessä mainitaan aina sen tekijä.

Milloin?
Mikäli toivotte työlle sparraajaa yliopistokeskuksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään 15.3. (miina.yliluoma(at)ucpori.fi)

Kilpailutyöt toimitetaan 31.5. mennessä sähköpostilla osoitteeseen miina.yliluoma(at)ucpori.fi TAI postitse Porin yliopistokeskus, Akateeminen karhu -kilpailu, PL 181, 28101 Pori

Miten voittaja palkitaan?
Kilpailun voittaja palkitaan Satakunnan korkeakoulusäätiön lahjoittamalla rahastipendillä TiedeAreena-iltajuhlassa syyskuussa.

Tutustu edellisvuosien Akateeminen karhu -voittajiin >


Lisätietoja
Koordinaattori Miina Yliluoma
miina.yliluoma(at)ucpori.fi