Alumni, olisitko sinä sopiva mentori?

Oletko ollut työelämässä vähintään viisi vuotta ja olet halukas jakamaan osaamistasi ja kokemuksiasi työelämästä ja työnhausta sekä näkemyksiäsi urasuunnittelusta opiskelijalle? Kaipaatko keskustelukumppania, joka toisi uutta tietoa ja tuoreita näkökulmia omaan työhösi sekä kehittäisi vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi? Lähde mukaan yliopistokeskuksen alumnimentorointiin!

Porin yliopistokeskuksen mentorointiohjelma on vuodesta 2006 lähtien toiminut yhteistyössä Prizztech Oy:n yritysmentorien kanssa, mutta viime vuosien aikana on kuitenkin noussut tarve saada mukaan myös yliopistokeskuksen alumneja mentorointitoimintaan, yritysmentorien rinnalle. Tavoitteena on uniikki työelämän ja opiskelijoiden muodostama keskustelu- ja yhteistyöfoorumi.

Mentorointi on yksi tapa toteuttaa alumniutta, ylläpitää vuorovaikutusta yliopiston ja työelämän välillä.

Miten mentorointi etenee? Mitä mentorilta odotetaan?

Yliopistokeskuksen mentorointiohjelmaan osallistuvat opiskelijat voivat tulla mukaan missä tahansa vaiheessa opintojaan, mutta suositeltava aika olisi valmistumisvaiheen ollessa lähellä.

Mentorointiohjelma kestää lokakuusta huhtikuulle.

Opiskelijat hakeutuvat mentorointiohjelmaan syyskuun aikana ja mentorointiparit yhdistetään lokakuun alkupuolella. Ohjelma käynnistyy lokakuun lopulla yhteistapaamisella, jossa käydään läpi mentoroinnin pääkohtia ja tutustutaan mentoriparien kesken. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu mentoriparien omien itsenäisten tapaamisten sarjana. Mentorointityöskentelyn tukena on mentorointiopas, josta löytyy vinkkejä mm. tutustumiseen ja tapaamisten teemoittamiseen. Mentorointiohjelma päättyy keväällä mentorointiteemaiseen luentoon.

Mentorointi vaatii molemminpuolista sitoutumista, jotta mentorointiparin luottamus- ja vuorovaikutussuhde pääsee kehittymään. Suositeltava tapaamisten määrä on vähintään viisi. Tapaamisaikataulu on parien itse määriteltävissä, mutta jatkuvuuden vuoksi tapaamisajankohdat kannattaa sopia hyvissä ajoin, vaikka jo ensimmäisellä tapaamisella. Myös yhteydenpitotavasta tapaamisten välillä on hyvä sopia.

Onnistuneen mentoroinnin avainsanat ovat avoimuus, luottamus ja sitoutuminen.

Tapaamiset voivat olla niin lähi- kuin etätapaamisia. Tapaamispaikat ovat mentorointiparin itse päätettävissä, esim. kahvila, mentorin työpaikka tai yliopistokeskuksen tilat. Tapaamiseen kannattaa varata n. tunnista kahteen. Oivallinen vaihtoehto tapaamiselle on vierailukäynti toisessa yrityksessä ja verkostoituminen sen kautta.

Mentorointitaipaleen alussa mentoripari tutustuu toisiinsa ja luo suunnitelman työskentelylleen. Mentorointitapaamisten teemoittaminen on hyvä käytäntö. Halutessaan mentoripari voi jatkaa keskinäisiä tapaamisia vielä ohjelman loputtuakin.

Miten ilmoittautua mentoriksi?

Mentoriksi haluavien ilmoittautuminen alumnimentoriverkostoon on mahdollista ympäri vuoden. Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa, joten siitä ei makseta palkkiota, mutta mentorointiohjelma antaa paljon monipuolisten kohtaamisten ja verkostoitumismahdollisuuksien kautta. Liittymällä mukaan pääset alumni- ja yritysmentoriverkostoon, joka kutsutaan mukaan tapahtumiin ja jolle järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.

Alumnimentorointiverkoston luominen aloitetaan huhtikuussa 2023. Tavoitteena on, että ensimmäiset alumnimentorit olisivat mukana mentoroimassa jo syksyllä 2023. Mukaan ilmoittautuville järjestetään elokuun lopulla tilaisuus, jossa keskustellaan mentoroinnista ja käydään läpi mentorointiohjelmaan liittyvät asiat. Huomaathan, että mentoripareja yhdistettäessä ollaan aina erikseen yhteydessä mentoriin ja varmistetaan mentorin mahdollisuus mentoriparina toimimiseen. Mentoriksi ilmoittautuminen ei siis automaattisesti tarkoita, että sinulla olisi syksyllä oma mentoroitava.

Ilmoittaudu mukaan mentoriksi alla olevalla lomakkeella!

Lisätiedot:
Koordinaattori Päivi Elonen
paivi.elonena(at)ucpori.fi, p. 040 826 2911