Alumnit tiennäyttäjinä

Pointer ry:n puheenjohtaja Jari Palosaari toivoo alumneilta näkyvää toimintaa yliopistokeskuksen opiskelijoiden ohjauksessa.

Opiskelijana ollessa tullee aina silloin tällöin eteen tilanteita, jolloin opiskelumotivaatio voi olla koetuksella. Siksi olisikin erittäin tärkeää, että opiskelu säilyy kiinnostavana ja innostavana koko opiskeluajan. Myös opiskelun tarkoituksen, ts. mitä opiskelee ja miksi opiskelee, olisi oltava kirkkaana mielessä. Jos pystymme vielä tarkentamaan ja kohdistamaan opiskelun merkitystä, voimme olla varmoja siitä, että opiskelija jaksaa olla kiinnostunut ja tarttua raskaaseen työhönsä, opiskeluunsa, ammattitaitoisella otteellaan.

Monissa yliopistoissa on totuttu tekemään yhteistyötä työelämään sijoittuneiden jo valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Näiden alumnien voimin mahdollistetaan yritysten tarpeiden ja oppilaitoksen välisen ymmärryksen ja osaamisen joustava tiedonkulku. Tämän avustuksella opintojaan suorittavalle opiskelijalle pystytään tarjoamaan mahdollisimman selkeitä ja ajankohtaisia näkymiä, niin mahdollisen tulevan työpaikan, kuin siihen soveltuvan tarpeellisen tiedonkin osalta.

Kehittyvien yritysten ja yhteiskunnan tarvitsema arvokas pääomaa vaatii jatkuvia ponnisteluja, joilla yliopisto-opiskelijasta saadaan nykymaailmaan soveltuva todellinen moniosaaja. Useilla koulutusaloilla on niin, että esimerkilliseen opetustyöhön ei riitä osaava henkilökunta, vaan vaaditaan lisäksi niihin soveltuvat nykyaikaiset opetusvälineet ja ympäristö.

Opiskelun ohjaaminen

Opiskelun tarkoitusperän syvällisempi selvittäminen ja sen kohdistaminen, sekä sen tarpeellisuuden osoittaminen tarjoavat varmasti yhden suuren mahdollisuuden opiskelumotivaation säilyttämiselle, ellei jopa sen kasvattamiselle. Opiskelijalle tulisikin pyrkiä selvittämään hyvissä ajoin ne oleellisimmat ja tärkeimmät asiat, joita juuri hän työelämässään tarvitsee. Tähän yhteyteen jo valmistuneen opiskelijan tietämys ja työelämän taito auttavat opiskelujen tarkoitusperien selvittämisessä.

Koulutusohjelmien sisältöjen suunnittelussa voitaisiin hyödyntää jo käytössä olevien mallien lisäksi läheisempää yhteistyötä alumnien opiskeluaikaisten kokemusten, ja yrityselämän tarpeisiin soveltuvien perusteiden pohjalta. Kuitenkin on muistettava tarjota mahdollisimman monipuolinen koulutuksen sisältö harvinaisempia koulutusohjelmia unohtamatta.

Jäisikin nähtäväksi, mahdollistettaisiinko näillä pienillä keinoilla opiskelun kiinnostavuus ja opiskeluaikojen pituuksien hallussa pysyminen, sekä yrityksille ja talouselämälle soveltuvan valmiin työvoiman saanti.

Alumnitoiminnan perusedellytykset

Porin yliopistokeskuksessa käynnistettiin viime syksynä alumnitoiminta. Alumit kokoontuivat perjantaina 21.5.2010 vapaamuotoiseen illanviettoon, jossa perustettiin UCPorin Alumnineuvosto.

Toiminnan koordinoimiseen valitulla alumnineuvostolla on mitä todennäköisimmin suuri ja vastuullinen työ saada kaksivuotisen toimikautensa aikana toiminta kaikin puolin näkyväksi ja onnistuneeksi, sekä kaikkia osapuolia miellyttäväksi ja palkitsevaksi.

Alumniverkostoon oli jo toukokuun loppuun mennessä ilmoittautunut 80 jäsentä. Alumneilta ja yhteistyökumppaneilta toivotaankin nyt nykyisten mallien lisäksi aktiivista ja ennakkoluulotonta otetta uusien ja entistä parempien mallien ideoimiseen ja hyödyntämiseen.

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n, ainejärjestöjen ja alumnineuvoston yhteisellä vastuunotolla luodaan erinomaiset edellytykset joustavalle ja opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla tukevalle toiminnalle.

10.06.2010
Teksti: Jari Palosaari