Alumnitoiminnan johtoajatuksena antoisa molemminpuolinen kumppanuus

Porin yliopistokeskus on yhdessä ainejärjestöjen kanssa aloittelemassa valmistuneiden maistereiden ja diplomi-insinöörien alumnitoimintaa, jossa jo valmistuneet ja työelämään siirtyneet opiskelijat ovat yhteydessä kasvattajaoppilaitokseensa yhteistyön tai yhdessäolon merkeissä.

– Ensimmäinen tapahtuma asian tiimoilta järjestettiin viime keväänä, kun joukko Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneita opiskelijoita kokoontui yhteiseen illanviettoon, jossa kerrotiin Satakunnan talousnäkymistä ja yliopistokeskuksen elinkeinoelämäyhteistyöstä, kertoo yhteyspäällikkö Maria Väkiparta.

Toistatuhatta tavoitettavaa

Tällä hetkellä Väkiparta ja ainejärjestöjen edustajat pohtivat kuumeisesti keinoja, joilla voitaisiin tavoittaa mahdollisimman moni Porin yliopistokeskuksesta valmistuneesta diplomi-insinööristä ja maisterista. Tehtävä ei ole helppo, sillä vuoden 2008 loppuun mennessä heitä oli jo 1146 henkilöä.

– Olemme muun muassa perustaneet Facebookiin ryhmän UCPoriAlumni, mikä on hyvin matalan kynnyksen kontakti Porin yliopistokeskukseen, Väkiparta sanoo.

Pelkkä Facebookin ryhmään liittyminen ei kuitenkaan vielä tarkoita alumniverkostoon liittymistä, vaan alumneiksi aikovien tulee täyttää yliopistokeskuksen verkkosivuilla kaavake, jolla ilmaisee kiinnostuksensa ja suostumuksensa yhteistyöhön.

– Jatkossa valmistuneet saavat heti valmistumisensa yhteydessä tietoa alumnitoiminnasta ja ohjeet siitä, kuinka voi ilmoittautua mukaan toimintaan.

Alumnit ovat toiminnan kehittäjiä

Alumniverkoston toimintakonseptia hahmotellaan parhaillaan, mutta siihen kuuluville on ainakin luvassa muun muassa mahdollisuus saada ensikäden tietoa yliopistokeskuksen toiminnasta ja sen eri tieteenalojen kuulumisista.

– Lisäksi tarkoituksemme on järjestää vuosittain 1-2 tapaamista, joissa vanhat opiskelijakaverit voivat tavata toisiaan ja kertoa kuulumisistaan. Kaikki toiminta on luonnollisesti maksutonta, Väkiparta korostaa.

Myös Porin yliopistokeskuksen nykyisille opiskelijoille kontaktit alumneihin olisivat ensiarvoisen tärkeitä. Alumnien kautta opiskelijat voivat saada tietoa työ- ja elinkeinoelämään sijoittumisesta, tai alumnit voivat toimia esimerkiksi vertaisohjaajina valmistumassa oleville opiskelijoille. Samoin yliopistokeskus ja sen eri yksiköt voivat saada alumneilta aineksia toimintansa ja tutkimuksensa kehittämiseen.

– Johtoajatuksenamme on antoisa molemminpuolinen kumppanuus, Väkiparta sanoo.

Lisätietoja UCPorin alumnisivuilla

Teksti: Eija Hammarberg
12.10.2009