Alumnit ovat yliopiston käyntikortteja työelämässä

Usein työelämäyhteyksissä tai vaikkapa mediassa törmää tuttuihin kasvoihin opiskeluajoilta. On ilo huomata, miten laajalle ja monipuolisesti yliopiston kylvämät tiedon ja taidon siemenet ovat levittäytyneet maailmalle.
Yliopistokeskuksesta valmistuneet ja työelämästä paikkansa löytäneet entiset opiskelijat ovat positiivista mainetta yliopistokeskukselle tuovia käyntikortteja. Nämä entiset opiskelijat, alumnit, muodostavat kattavan verkoston työelämän eri osa-alueilla, sekä tärkeän linkin työelämästä yliopistokeskukseen.

Alumnitoiminta on Suomessa vielä varsin nuorta perinnettä. Porin yliopistokeskuksessa on aloitettu alumnitoiminnan organisointi ja kehittäminen vasta muutamia vuosia sitten. Ensimmäiseksi Porin yliopistokeskuksen Vuoden alumniksi nimettiin kauppatieteiden maisteri Ella Marttila vuonna 2010. Marttilan jälkeen Vuoden alumneiksi on nimetty kansanedustaja, tekniikan tohtori Sauli Ahvenjärvi (2011), filosofian maisteri Eeva Sinerjoki (2012), kauppatieteiden maisteri Janne Rauhala (2013) ja allekirjoittanut, filosofian maisteri Risto Kupari (2014).

Molemminpuolista lisäarvoa

Mikä on alumnin rooli, mitä alumnilta odotetaan? Alumnitoiminta varmasti hakee vielä muotoaan myös Porin yliopistokeskuksessa. On ainakin tärkeää huomioida, että alumnitoiminta on luonteeltaan kahdensuuntaista. Alumneilla on annettavaa yliopistokeskuksen opiskelijoille, mutta myös alumnit ovat yhteistyössä saavana osapuolena. On ehkä kliseistä joka hetki muistuttaa siitä, kuinka maailma muuttuu, mutta juuri niin on. Siitä syystä yliopistot tarvitsevat työelämästä jatkuvaa palautetta tai peilausta, miten koulutusta tulisi kehittää. Samoin myös jo valmistuneet tarvitsevat hyvinkin pian valmistumisen jälkeen lisää tietoa työelämässä selviytyäkseen.

Porin yliopistokeskus on menestynyt hyvin, kun mitataan Porista valmistuneiden sijoittumista työelämään. Myös Satakuntaan on jäänyt kiitettävä määrä oman maakunnan yliopistokeskuksesta valmistuneita. Jotta näin olisi jatkossakin, olisi meidän kaikkien huolehdittava siitä, että Satakunta säilyy edelleen houkuttelevana paikkana jäädä asumaan ja työskentelemään valmistumisen jälkeen. Erityisen suuri huomio olisi kiinnitettävä siihen, että maakunnan muutkin kunnat, eivät pelkästään seutukuntien keskukset, saisivat osansa maakunnassamme korkeakoulututkinnon suorittaneista. Juuri siinä voisi olla yksi konkreettinen alumnitoiminnan painopiste tulevina vuosina: yliopistokeskuksen osaamisen hyödyntäminen ja levittäminen maakunnan kaikkiin kuntiin.


Teksti Risto Kupari
Kuva Mikko Viitapohja