Ammattina tutkija: luentosarjoja läpi lukuvuoden

Porin yliopistokeskus järjesti jatko-opiskelijoille ja jatko-opinnoista kiinnostuneille lukuvuonna 2012-2013 maksuttoman ja avoimen luentosarjan, joka oli jatkumoa aiemmin järjestetylle Metodikarnevaalille

Tiistaina 7. toukokuuta oli vuorossa luentosarjan viimeinen osa, kun filosofian tohtori Tiina Petänen luennoi aiheesta: ”Ammattina tutkija”. Petänen työskentelee johtavana tiedeasiantuntijana Suomen Akatemiassa. Suomen Akatemia on korkealaatuista tieteellistä tutkimusta rahoittava organisaatio.

Neliportainen tutkijanura

Petäsen luennon tarkoitus oli kattaa ajatuksia siitä, minkälainen tutkijanura on. Petäsen mukaan tutkijanuran tukeminen perustuu neliportaiseen tutkijanuramalliin. Neliportaisessa mallissa tutkija etenee tohtorikoulutettavasta aina professoriksi asti.

- Ihan ensimmäinen vaihe on miettiä, että haluaako ammattitutkijaksi. Ratkaiseva kohta tutkijanuralla on siinä, mitä tekee väitöskirjan valmistumisen jälkeen. Jatkaako tutkimusta vai lähteekö johonkin muualle, Petänen kertoi.

Petänen muistuttaa, että jos hakee töitä yliopiston ulkopuolelta esimerkiksi väitöskirjan valmistumisen jälkeen, tutkija on oppinut useita yleishyödyllisiä taitoja. Tutkija pystyy myös muuhun kuin kapeaan tutkimustyöhön.

- Jokainen tutkija on oppinut myös muita yleishyödyllisiä taitoja tutkimusten lomassa. Tutkijoilla on esimerkiksi ryhmätyö- ja projektitaitoa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka pitää muistaa, kun hakee töihin yliopiston ulkopuolella, Petänen korosti.

Liikkumalla itsenäiseksi

Petäsen mukaan tärkeää tutkijanuran kannalta on tutkijan itsenäistyminen. Tutkijoita kannustetaan liikkuvuuteen esimerkiksi kansallisilla ja kansainvälisillä tutkimuskentillä.

- Tutkija itsenäistyy ja tutkimus kansainvälistyy. Tutkija pääsee pois oman professorin ikeestä, kun joutuu toimimaan itsenäisesti, Petänen luetteli liikkuvuuden hyviä puolia.

Petäsen näkee, että ammattitutkijan urassa on monia positiivisia puolia, vaikka esimerkiksi kova kilpailu ja epävarma toimeentulo saattavatkin aiheuttaa huolia.

- Mielestäni tutkijanuran suurimpia iloja ovat itsenäinen työ, oivaltamisen mahdollisuus sekä itsensä haastaminen ja ylittäminen, Petänen päätti.

Teksti: Timo Riihentupa