Annu Wileniuksesta Vuoden tutkija

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä valitsi Vuoden tutkijaksi visuaalisen kulttuurin teorian lehtorin, jatko-opiskelija TaM Annu Wileniuksen.

Vuoden tutkija löysi itseymmärryksen Mongoliasta vierauden kautta

Perusteluissaan valitsijat kehuvat Wilenuksen tohtorin tutkimuksen ” Rivitalojurtta puutarhalla - itsen, yhteisön ja ympäristön kokemisesta kaupungistuvassa Mongoliassa” ”monialaisuutta, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla teoreettinen analyysi, taideprojektien tuottaminen ja oma taiteellinen työ. Kyseessä on laaja ja haastava tutkimus, joka edellyttää tekijältään poikkeuksellista määrätietoisuutta ja lahjakkuutta.”

– Tohtorin tutkimukseni on ensisijaisesti taiteellista tutkimusta, joskin se voidaan määritellä myös poikkitieteelliseksi. Minulla on taustalla sekä aatehistorian että valokuvataiteen opinnot ja näitä kahta asiaa nivon yhteen tässä tutkimusprojektissani, Wilenius selvittää.

– Kysymys tutkimuksessani on ymmärryksen löytämisestä sekä itsen että muiden maailmassa olemisesta.

Taiteellinen tutkimus on tutkimusalueena nuori, eikä sitä pidä sekoittaa taiteen tutkimukseen. Taiteellisessa tutkimuksessa tutkitaan maailmaa ja yhteiskuntaa taiteen kautta ja taiteen keinoin.

Äärimmäisyyksien Mongolia kiehtoi

Wileniuksen tutkimuksen juuret ulottuvat jo vuoteen 2005, jolloin joukko filosofeja ja taiteilijoita Suomesta ja Ruotsista pohti oman kulttuurin ja henkilökohtaisen paikan kokemusta samoin kuin vierautta. Näissä keskusteluissa Mongolia valikoitui kohdemaaksi kaikenlaisen äärimmäisyytensä vuoksi.

– Mongoliassa kulminoituu valtava määrä erilaisia kulttuureita. Sillä on buddhalainen tausta, se on ollut sekä Kiinan että Venäjän vallan alla, eli sen yhteiskunnalliset rakenteet ovat vaihdelleet paljon ja näiden lisäksi siellä on yhä edelleen esimerkiksi paimentolaiskulttuuria, Wilenius kertoo.

– Mongolia ei ole tutkimuksessani mukana eksotiikan vuoksi vaan siksi, että itseymmärrys tulee nimenomaan vierauden kautta.

Sinne ja takaisin

Sittemmin Annu Wilenius on tutustunut Mongoliaan useilla tutkimusmatkoillaan luoden näiden kahden maan välillä edellytykset taiteen ja kulttuurin vastavuoroisuudelle.
Vastavuoroisessa taideprojektissa matkataan sekä Euroopasta Mongoliaan että Mongoliasta Eurooppaan.

– Projektin residenssitaitelijat ja näyttelyprojektit liikkuvat molempiin suuntiin. Tuotamme yhdessä kokemuksia ja keskustelemme niistä. Viime keväänä eurooppalaisten ja mongolialaisten yhteistyönä syntyi Keravan taidemuseolle näyttely sekä samanniminen julkaisu ”Mongolia. Havainto & utopia.”

Yhteistyönä näyttely Porin taidemuseoon

Eri maanosien taiteilijoiden yhteistyöprojekti jatkuu ensi vuonna Porin taidemuseossa, kun sinne rakentuu ”Paljas talo” –näyttely. Annu Wileniuksen oma taiteellinen tuotanto keskittyy valokuva- ja videoinstallaatioihin, joskin tulevassa näyttelyssä Wileniuksella on myös kuraattorin rooli.

Taiteellisen tutkimuksen, opetustyön ja näyttelyprojektin lisäksi Wilenius toivoisi pystyvänsä keskittymään entistä enemmän omiin, pitkään työn alla olleisiin taiteellisiin projekteihinsa.

– Taiteilija-kuraattori –yhdistelmässä omaa taiteellista työtä miettii näyttelyn kokonaisuuden kautta, eikä se ole mikään ongelma. Jossain vaiheessa oman taiteellisen työskentelyn on kuitenkin tapahduttava myös teoksen omilla ehdoilla. Tähän toivon voivani keskittyä tulevaisuudessa enemmän.

Teksti: Eija Hammarberg
1.10.2009