Antti Wallin on skeittaava sosiologi

Antti Wallin on taustaltaan aito porilainen ylioppilas. Itseään hän kuvailee ”ihan tava jätkäksi”.

Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen tuli tehtyä kaiken maailman raksa- ja metallihommia siinä välissä ennen yliopisto-opintojen aloittamista.

- Kaksikymppisenä opiskelu ei vielä siinä määrin kiinnostanut, joten erilaisten töiden kautta hain motivaatiota opiskeluun, mutta olen aina ollut kiinnostunut kaupunkisosiologiasta, hän kertoo.

Opintonsa Wallin aloitti Tampereen yliopiston Porin yksikössä ollessaan 25-vuotias pääaineenaan sosiologia ja sivuaineina psykologia ja maisematutkimus.

- Kävin kursseja läpi hyvin nopeassa tahdissa, yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopiston Porin yksiköstä viime vuonna valmistunut kohta 31-vuotias Wallin kertoo.

Harrastuksia miehellä on tasan yksi eikä sekään mistään tavanomaisemmasta päästä, nimittäin skeittaus.

- Meitä on useampi kolmekymppinen, jotka eivät ole vielä tajunneet lopettaa lajin harrastusta, hän naurahtaa.

Hän valotti Porin tarjoamia harrastusmahdollisuuksia skeittipuistojen ja hallien muodossa, mutta korosti katuskeittauksen kuuluvan lajin luonteeseen.

- Kyllähän sitä kuulee aina vähän väliä varsinkin vanhemmilta ohikulkijoilta, että lähtekää pojat nyt jonnekin muualle leikkimään, Wallin kertoo.

Suomen paras sosiologian gradu

Gradupalkintoa Wallin pitää hienona tunnustuksena, mutta ei usko sen vaikuttavan hänen elämäänsä juurikaan tässä vaiheessa.

- Olen varma, että arvioitavana on ollut monta todella hyvää gradua, Wallin sanoo ja epäilee arpaonnella olleen osansa valinnassa.

Hän kertoo gradun aihevalinnan olleen sattumien summa.

- Kandityössäni haastattelin eläkeläisnaisia Sampolassa ja sen kautta kiinnostukseni sosiologiassa tehtävää osallistuvaa havainnointia kohtaa oikeastaan alkoi. Gradun työstämisen aloitin varsinaisesti siitä, että lähdin kaupungille ja selvitin missä ja milloin eläkeläisten porukointia tapahtui, jonka jälkeen pikku hiljaa soluttauduin ryhmiin sisälle. Ilmapiiri eläkeläisryhmissä oli usein hyvin välitön. Eläkeläiset esimerkiksi saattoivat heittää läppää ohikulkijoiden kanssa, mikä teki ryhmiin sisälle pääsemisen minulle todella helpoksi.

- Luulen, että tunkeiluni toi ryhmiin kuuluville eläkeläisille vähän virkistävää vaihtelua arkeen ja tarjosi heille mahdollisuuden kertoa omista asioistaan ryhmän ulkopuoliselle henkilölle sekä pilailla kustannuksellani, Wallin naurahtaa.

Antti Wallinin pro gradu tutkielma 'Tää on hyvä paikka ku täs kulkee kaikki'. Eläkeläismiesten porukointi kaupunkiaukiolla palkittiin suomalaisten sosiologien Westermarck-seuran toimesta Suomen parhaana sosiologian alalla.

Työharjoitteluun Intiaan

Suunnitelmissa Wallinilla on kesällä lähteä kolme kuukautta kestävälle työharjoittelujaksolle Intian Jaipuriin. Työharjoittelun järjestää kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. Työharjoittelun aikana Wallin työskentelee Intian kastijärjestelmää vastustavan ja kastittomien etuja ajavan organisaation alaisuudessa. Wallin korostaa varovaisuuden tärkeyttä kastijärjestelmää koskevissa asioissa sekä Intian ja länsimaiden välisten kulttuuristen erojen ymmärtämistä.

- Intiassa laki kieltää kastijärjestelmän, mutta tästä huolimatta järjestelmä elää intialaisten arjessa. Syrjintä ja väkivalta kastittomia kohtaan saattaa paikoittain olla hyvinkin räikeää.

Wallin kertoo kuitenkin työharjoittelijan asemassa työtehtävien jäävän lähinnä organisaation muun henkilöstön avustamiseen kenttätyössä ja raportointiin.

Hän näkee Intian matkan ja siellä tapahtuvan työharjoittelun ennen kaikkea haastavana työkokemuksena. Intian matkan jälkeen hän suunnittelee jatkavansa opintojansa Tampereen yliopiston Porin yksikössä sosiologian alalla sekä aloittavansa väitöskirjansa tekemisen. Tulevaisuuden suunnitelmiensa suhteen Wallin on hyvin avoin pitäen tutkijan töitä sosiologian alalla yhtenä mahdollisena vaihtoehtona, mutta korostaa kuitenkin, että asiat voivat muuttua hyvinkin nopeasti.

Petteri Nurmi 14.6.2013