Apparaatti yhdistää ideat ja opiskelijat

Innovaatio- ja yrittäjäympäristö Apparaatti avasi viime syksynä toimipisteensä Porin Liisankadulle. Vaikka Porin yliopistokeskus on yksi Apparaatin yhteistyökumppaneista, tuntuu sen toiminta olevan vielä hämärän peitossa suurimmalle osalle Puuvillan henkilökuntaa. Selvennetään siis hieman, mistä on kyse.
Oman yrityksen perustamiseen tukea

Apparaatti pyrkii toiminnallaan yhdistämään opiskelijat, yritykset ja korkeakoulut ja tätä kautta edesauttamaan näiden kolmen osa-alueen yhteistyötä. Käytännössä satakuntalaiset yritykset voivat tarjota Apparaatille erilaisia toimeksiantoja tai projekteja, joihin kuka tahansa korkeakouluopiskelija voi osallistua opintopisteitä tai jopa kurssisuoritusta vastaan. Apparaatti puolestaan toimii linkkinä näiden kahden tahon välillä yrityksiä kontaktoiden ja opiskelijoita kooten. Projektit ovat näkyvillä Apparaatin verkkosivuilla ja Facebookissa.

Toiminnan tarkoituksena ei ole opiskelijoiden selkänahan nylkeminen ilmaisen työvoiman kautta, vaan projekteissa pyritään korostamaan opiskelijoiden oppimista sekä ammattitaidon karttumista. Suuremmissa projekteissa saatetaan tarvita monia eri alan osaajia, joten opiskelija saattaa projektin myötä saada kullanarvoisia kontakteja niin muiden opiskelijoiden kuin yrityskentänkin puolelta. Ja mikäli yrittäminen kiinnostaa, saa Apparaatin kautta tukea myös oman yrityksen perustamiseen.

Esikuva löytyy Tampereelta


Apparaatti on satakuntalainen versio valtakunnallisesta Protomo-palvelusta, jonka pyrkimyksenä on jalostaa ja luoda uusia yritysideoita sekä tehostaa uusien teknologiayritysten syntyä. Protomo toimii muun muassa Jyväskylässä, Turussa ja Espoossa. Sen kehittämisen lähtökohta ja esikuva on puolestaan Tampereella toimiva tamperelaisten korkeakoulujen, ICT-alan yritysten sekä Teknologiakeskus Hermia Oy:n palvelu Demola, jossa opiskelijat saavat tilaisuuden kehittää uusia digitaalisia tuotteita ja palveluja yritysten projekti-ideoiden pohjalta.

Satakunnan Apparaatti on Satakunnan ELY-keskuksen, SAMK Oy:n, Liikesivistysrahaston, POSEK Oy:n, PSKK Oy:n ja Huittisten kaupungin rahoittama kaksivuotinen Apparaatti 1.0 – Satakuntalaisten ideoiden koneistamo -hanke, jonka tavoitteena on Apparaatti-toiminnan käynnistäminen Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Puolet tavoitteista on jo saavutettu, sillä Huittisten Apparaatin avajaisia juhlittiin helmikuussa. Rauman sekä Kankaanpään Apparaatti-toiminta tullaan käynnistämään kevään aikana.

Porin ja Huittisten Apparaattien tiloja voi vapaasti varata esimerkiksi erilaisiin työpajoihin tai palavereihin. Apparaatti onkin ennen kaikkea erilaisten ihmisten ja ideoiden kohtauspaikka.

5.3.2012
Teksti: Saara Ala-Luopa
Kuva: Nadja Eckhardt