Apurahoja väitöskirjoihin Satakunnan korkeakoulusäätiöltä

Apurahoja yrityskulttuurista yksityisyyden tutkimiseen – Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi kahdeksan apurahaa väitöskirjoihin.

Säätiön toiminnan tarkoituksena on tukea yliopistollista koulutusta sekä korkeakouluopetuksen ja tieteellisen tutkimustyön kehittämistä Satakunnassa. Tänä vuonna apurahoja jaettiin säätiön varoista toisen kerran. Aiempina vuosina korkeakoulusäätiö on muun muassa lahjoittanut Porin yliopistokeskukseen kolme professuuria.

– Tämä on nyt linjamme. Tarkoituksemme on tulevaisuudessa jakaa vuosittain apurahoja yliopistolliseen tutkimustyöhön, kertoi Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Elo.

Maaliskuun lopulla päättyneeseen apurahahakuun tuli säätiölle yhteensä 28 hakemusta.

– Valintojen tekeminen tällaisesta hakijajoukosta on tietenkin jokseenkin vaikeaa. Toivottavasti kuitenkin ne, jotka eivät tänä vuonna apurahaa saaneet eivät lannistu, vaan yrittävät uudelleen ensi vuonna.

Mikko Elo korosti apurahojen jakotilaisuudessa yliopistollisen tutkimuksen tärkeyttä myös maakunnallisesti.

– Olisi tietysti toivottavaa, että nämä apurahojen saajat myös voisivat jäädä Satakuntaan.

Apurahoja eri tieteenaloille

Satakunnan korkeakoulusäätiön yhtenä jakoperusteena oli jakaa apurahoja tasapuolisesti kaikkien yksiköiden väitöskirjatöihin. Apurahoja jaettiin kaksi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen, kaksi Rauman opettajankoulutuslaitoksen, kaksi Turun kuppakorkeakoulun Porin yksikön ja kaksi Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön jatko-opiskelijoille.

Yksi apurahojen saajista oli Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) Porin yksikössä projektitutkijana työskentelevä Riikka Franzén, jonka väitöskirja käsittelee yrityksen lopettamisen vaikutuksia yrittäjänä oppimiseen ja yrittäjyysasenteisiin.

– Työni on tosin vielä kovin alussa. Työn edetessä aihekin varmasti vielä selkiytyy, Franzén toteaa.

Riikka Franzén on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2000 ja työskennellyt sen jälkeen Porin yksikön lisäksi muun muassa ympäristöalan konsulttiyrityksessä sekä TuKKK:n täydennyskoulutus ja palvelukeskuksessa.

– Väitöskirjasta minulla on aina ollut sellainen olo, että jospa jonain päivänä. Mutta nyt tämä apuraha kannustaa ehdottomasti jatkamaan työtä, Franzén iloitsi.

Teksti: Eija Hammarberg
13.5.2008