Asekauppa ei ole kenenkään hallussa

'Kansainvälinen asekauppa ja ihmisoikeudet' -niminen luento on osa Porin työväenopiston ja monen muun tahon yhteistyössä järjestämää luentosarjaa.

Luentosarjan järjestävät Porin työväenopisto, Suomen UNIFEMin Porin paikallistoimikunta, Amnestyn Porin opintopiiri, SPR:n Satakunnan piiri sekä Meri-Porin lukio.

Tämänkaltainen, työväenopiston ja paikallisen järjestökentän välinen yhteistyö on uutta ja asekaupasta kertova luento oli erityisesti suunniteltu porilaisten Amnesty-aktiivien kanssa.

Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson selvitti kansainvälisen asekaupan laajuutta, sen vaikutusta ihmisiin ja ihmisoikeuksiin sekä hahmotteli keinoja asekaupan vähentämiseksi. Suomi on merkittävässä roolissa asekaupan rajoitusten sopimusosapuolena, mutta esimerkiksi suuret aseviejämaat kuten Intia ja Israel eivät ole kiinnostuneita toiminnasta. Rahasta on kyse.

Tilastollisesti on laskettu USA:n, Iso-Britannian ja Ranskan saavan asekaupasta enemmän tuloja kuin kehitysapuun kuluva summa. Joka kolmas valtio käyttää rahaa enemmän aseisiin kuin teveydenhuoltoon.

Satojatuhansia kuolee pienaseiden uhrina


Miksi asekauppaa tulisi rajoittaa tai kieltää se kokonaan? Ihmisoikeusloukkauksista tehdään 75 prosenttia pienaseella uhaten. Kolmannen maailman lapsisotilaat käyttävät aseita hyökkäys- ja puolustustarkoituksiin.

Lyhyesti voidaan todeta suuren osan aseista olevan väärissä käsissä. Kierrettä ei pystytä katkaisemaan pelkästään aseiden keräämisellä tai varastoinnilla, sillä Suomessakin häviää aseita armeijan varikoilta. Aseet tulisi jyrkimmän kannan mukaisesti tuhota. Koska kyse on suurista rahasummista valtioiden budjeteissa, ei Kansainvälisnen asevientisopimusta ATT:ta (Arms Trade Treaty) ole yleismaailmallisesti ratifioitu. YK:n jäsenvaltioista neljäsosa tukee sopimusta, ja joitakin maita on tukemassa ajatusta yleensä. Asiassa edetään siis hitaasti.

Pienin askelin hyvän asian puolesta

Porin Amnestyn ryhmäsihteeri Annakatriina Jylhä kertoi kampanjatyön tekemisen olevan kiinnostavaa toimintaa. Sosiologiaa sivuaineena lukeva Annakatriina opiskelee Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella.

- Työväenopisto otti meihin yhteyttä ja luennoitsija järjestyi meidän kauttamme, kertoi Annakatriina.

Aiemmin Porin osasto keskittyi naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseen, mutta jatkossa tulee valittavaksi jokin tietty kohdemaa niistä maista, jotka Suomen osalle on valittu. Amnestyn toiminta on pitkälti tiedottamista ja vetoomusten tekoa. Outi Kivimäki aloitti Porin alueen toiminnan. Tällä hetkellä ControlArms-kampanja on mielenkiintoinen senkin vuoksi, että Ranskan jalkapallomaajoukkue on tukemassa sitä afrikkalaistaustaisten pelaajiensa vuoksi.

Suomessa tunnettuja asianpuolestapuhujia ovat Helena Ranta ja Toni Virta. Ranta puhuu Porissa 21.4. Hotelli Vaakunassa.

Teksti: Eeva Sinerjoki
10.4.2006