Avoimen yliopiston yhteistyöverkosto kehittyy Satakunnassa

Avoimen yliopiston yhteistyöverkosto Satakunnassa -hankkeen tarkoituksena on tiivistää Satakunnan alueella toimivien eri oppilaitosten tarjoamaa avoimen yliopiston opetusta.
Satakuntaliiton ja Satakunnan seutukuntien rahoittamaa hanketta koordinoi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos. 1.1.2005 käynnistynyt hanke jatkuu 31.12.2006 asti.

Hankkeen projektipäällikön Kimmo Ahosen mukaan hankkeessa on edistytty hyvin.

– Paljon on saavutettu. Olemme saaneet aikaan puitesopimuksen yhteistyöstä. Se tullaan toivottavasti allekirjoittamaan vielä tämän vuoden aikana. Se on yhteistyösopimus, jossa kaikki osapuolet sitoutuvat opetustarjonnan suunnitteluun, eikä tehdä asioita toisista välittämättä. Länsi-Suomen kesäyliopiston tulo yliopistokeskuksen tiloihin on tuonut myös uusia kehitysmahdollisuuksia, Ahonen miettii.

Koulutustarvekartoituksella ja markkinoinnilla potkua hankkeeseen

21.3. – 17.4.2006 kyselylomakkeena toteutettu koulutustarvekartoitus keräsi satakuntalaisten kokemuksia, ideoita ja toiveita avoimen yliopiston opetuksesta. Kysely ja sen toteutus herätti kiinnostusta myös muiden avointen yliopistojen suunnittelijoiden keskuudessa.

– Kyselyä tullaan varmasti hyödyntämään vielä monin tavoin. Siinä nousi esille joitakin aineita, kuten esimerkiksi aikuiskasvatustiede ja psykologian aineopinnot, joita ei ole vielä tarjottu. Kasvatustiede, erityispedagogiikka, psykologia olivat suosituimpia. Tätä osasimme odottaakin, Kimmo Ahonen kertoo.
– Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka kyselyyn vastaisikin, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ilmoittautuu opiskelemaan ainetta, Ahonen jatkaa.

Myös markkinoinnissa on Ahosen mukaan edetty hyvin.

– Olemme panostaneet erityisesti ruohonjuuritason markkinointiin, järjestämällä kahtena syksynä peräkkäin tietotoritapahtuman Porin keskustassa, sanoo Ahonen.

Ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteistyö on tärkeää

Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelua ja toteutusta tehostamalla Satakunnan alueen kahden ammattikorkeakoulun, SAMK:n ja DIAK:n, ja yliopistokeskuksen välinen yhteistyö tulee voimistumaan. Ahonen korostaa, että toiminnan profiilien erojen olisi kuitenkin syytä säilyä. Sen ei kuitenkaan pitäisi estää yhteistyötä.
– Näkisin kuitenkin, että tulevaisuudessa on edelleen erillinen yliopistokeskus ja ammattikorkeakoulu. Niillä voi kuitenkin olla joitain yhteisiä toimintoja, Ahonen summaa.

Opetusministeriöiden linjaukset edellyttävät yliopistoilta yhteistyötä yli korkeakoulurajojen.
– Yhteisen korkeakoulustrategian pohjalta ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteistyötä tullaan varmasti monella tavalla tiivistämään. On mielenkiintoista nähdä, millaisia muotoja se lopulta saa, esimerkiksi kielten opetuksen järjestämisessä, Ahonen pohtii.

Yhteistyöhön keskitytään myös jatkohankkeessa. Joustavien opintojen järjestelmä Satakunnassa 2007–2009 -hankkeessa katsotaan tarkemmin, miten ristiinopiskelua ja sähköisiä opiskelijapalveluita olisi mahdollistaa kehittää AMK:n ja yliopistokeskuksen kesken. Avoimen yliopiston yhteistyöverkoston kehittämisen kannalta ammattikorkeakoulujen ja yliopistokeskuksen tarjoamat mahdollisuudet ovat Ahoselle selvät.

– Yliopistokeskus tarjoaa enemmänkin opintokokonaisuuksia, kun taas ammattikorkeakoulu suoraan työelämän tarpeisiin räätälöityjä kurssityyppisiä opintojaksoja, Ahonen puntaroi.

3.11.2006
Teksti: Joonas Josefsson