Creative Leadership -hanke

Marjo Mäenpää: ”Nyt on jo aika aloittaa akateeminen koulutus luovien alojen johtamiseen”
– Jo maalaisjärjellä voidaan sanoa, ettei kontrollin ja hierarkian alueilla ei synny innovaatioita, eikä luovuus kuki tai kehity. Ihmiset voivat huonosti, eikä se todellakaan lisää työhyvinvointia. Siksi erityisesti luoville aloille tarvitaan uudenlaista johtamistapaa, toteaa Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston dekaani Marjo Mäenpää.

– Erilaisten ihmisten rikastava vaikutus yhteiseen työhön tulisi saada esiin kaikenlaisissa työyhteisöissä. Rahahan tässä maassa ei lisäänny, mutta onni ja hyvinvointi voisivat lisääntyä.

Creative Leadership –projekti on Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) Porin yksikön ja Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston yhteistyöhanke, jota rahoittavat Satakuntaliitto ja Porin kaupunki.

Projektin tarkoituksena on toteuttaa monitieteinen maisteriohjelma, jossa yhdistyvät designin, talouden, liiketoimintaosaamisen ja johtamisen koulutus ja tutkimus luovien prosessien johtamiseen ja tuottamiseen. Monitieteisessä maisteriohjelmassa opetuksesta vastaa yhdessä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja TaiK:n Porin taiteen ja median yksikkö.

Tällä hetkellä Creative Leadership -hankkeessa työskentelee viisi tutkijaa ja kaksi koulutussuunnittelijaa, ja mukana on myös Suomen taideyliopistojen kehittämis- ja koulutusinstituutti, IADE.

– Juuri nyt ollaan hankkeessa suunnittelemassa kahta asiaa. Toinen on täydennyskoulutusohjelma, joka käynnistyy ensi kesänä. Tätä koulutusta tarjotaan alueen yrittäjille ja yliopistokeskuksen opettajille ja tutkijoille. Toinen on tuleva maisteriohjelma, joka alkaa aikaisintaan 2008, kertoo Marjo Mäenpää.

Täydennyskoulutus koostuu moduuleista, jotka perehdyttävät luovan talouden johtamisprosesseihin. Moduuleiden sisältöinä ovat esimerkiksi luovuus ja johtaminen, kulttuurimanagerointi ja luovat liiketoimintamallit.

– Tarkoituksenamme on saada opiskelijoiksi yrityksiä, jotka olisi mahdollista saada sellaiseen yhteistyöhön, että näiden yritysten omia prosesseja voitaisiin lähteä tässä koulutuksessa tutkimaan ja kehittämään.

Päätavoitteina monitieteinen tutkimus ja koulutus


Päätavoitteena Creative Leadership -hankkeelle Marjo Mäenpää mainitsee alan monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen, jota ei Suomesta vielä juurikaan löydy.

– Tarkoituksenamme on tuottaa alalle osaajia, jotka pystyvät tarttumaan haasteisiin ja toimimaan tässä ajassa sekä kehittämään mahdollisesti uudenlaista innovaatiotoimintaa.

Hankkeen tutkijat tutkivat Satakunnan alueen luovan teollisuuden toimijoita ja tekijöitä

– Ensin pitää tietysti määritellä mitä tässä tapauksessa tarkoitamme luovuudella ja johtamisella, toteaa Marjo Mäenpää.

Creative Leadership-hankkeessa tehdään luovan talouden aluevaikutustutkimusta.

– Tämä linkitetään lisäksi kansainväliseen luovaan toimialaan ja talouteen ja alan tutkimukseen. Muista yliopistollisista tuottajakoulutuksista tämä eroaa sillä, että tämä on ensimmäinen, jossa yhdistyvät taideteollinen ja kaupallinen ala. Aiemmin on ollut kulttuurihistoria- teknologia- taide – suunnitelmia, mutta näitä ei ole oikein vielä pystytty rakentamaan monitieteisiin maisteriohjelmiin.

Marjo Mäenpää on itse toiminut pitkään Oulussa ns. Cream-hankkeessa.

– Siellä on lähdetty järjestämään aika pitkälle samanlaista koulutusta ja tutkimusta ja Cream-hanke on ollut tässäkin osittain mallina. Oulun hanke eroaa kuitenkin Creative Leadership –koulutuksista siinä, että siitä on puuttunut liiketalous ja kaupallinen puoli, Marjo Mäenpää vertailee.

Yhteistyökumppaneita hankkeelle etsitään

Creative Leadership –hankkeessa yhtenä sisällöntuottajana on muun muassa Pori Jazz.

– Kesällä toteutetaan Pori Jazz for Professionals –koulutusmoduli. Se on kansainvälinen kesäseminaari, jossa perehdytään kulttuurituotannon managerointiin ja sen liiketoimintamallien johtamiseen. Mukana yhteistyökumppaneissa on lisäksi museoala ja neuvotteluja käydään parhaillaan myös muiden alueen toimijoiden, kuten media-alan kanssa, kertoo Mäenpää.

Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ennen kaikkea verkottaa alueen toimijoita kuten tutkijoita ja osaajia keskenään. Samoin verkottumista etsitään eri alojen välille.

– Tietysti tarkoituksena on lisätä myös tietoa ja taitoa sekä toimia pilottina tulevalle maisteriohjelmalle. Täydennyskoulutusohjelmassa tarkastellaan yhteistyömalleja ja menetelmiä ja tietysti odotettavissa olevia tuloksiakin, joihin pystyttäisiin maisteriohjelmassa syvemmin ja pitkäjänteisimmin kehittymään.

Lokakuun 10.–11. 2007 järjestetään Porin yliopistokeskuksessa Creative Futures –seminaari, jossa on TaiK:n ja TuKKK:n lisäksi muut yliopistokeskuksen yksiköt aktiivisesti mukana. Seminaarissa kuullaan akateemisia aiheita aiheen ympäriltä ja tarkastellaan näitä kysymyksiä sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg
13.3.2007