Sukellus digitaalisen kulttuurin vivahteikkaaseen maailmaan

20.–24.8. Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman digitaalisen kulttuurin oppiaineen puitteissa järjestettiin ensimmäinen digitaalisen kulttuurin kesäkoulu koskaan.
Tapahtuma järjestettiin pohjoismaisena yhteistyönä ja siihen osallistuvien korkeakoulujen opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita oli paikalla Suomen lisäksi Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.


Ihminen ja tietokone

Blekingen teknillisen korkeakoulun Talan Memmott antoi kesäkoulun puitteissa esityksen digitaalisen kulttuurin tieteidenvälisyydestä ja monimuotoisuudesta. Esityksen aikana alan syvällisempää olemusta pohdittiin myös yleisön toimesta. Eräs mielenkiintoinen yleisökommentti alan luonteen määrittelystä kuului: ”Olemme ihmisen puolella, mutta teemme asioita tietokoneella.”

Niin ikään mielenkiintoisen esityksen piti Sérgio Tavares Jyväskylän yliopistosta, aiheena tekijyys ja valta sosiaalisessa mediassa. Esityksessä sosiaalista mediaa peilattiin erilaisten muissa yhteyksissä vakiintuneiden käsitteiden valossa. Ajatuksia herättävää oli aiheen ajattelu esimerkiksi termin panopticon kautta. Panopticon tarkoittaa laitosrakennusta, jossa vahti (-opticon) voi tarkkailla kaikkia (pan-) rakennuksen asukkeja ilman, että nämä tietävät heitä katsottavan.

Tapahtuma kokonaisuudessaan onnistui erinomaisesti.

– Kaiken kaikkiaan ohjelma oli monipuolinen, ja Pori tuli tutuksi monelle sellaiselle opiskelijalle sekä henkilökunnan jäsenelle, joka voi tulevaisuudessa tulla tänne vierailevaksi opettajaksi tai vaihto-opiskelijaksi, kommentoi tapahtumaa järjestänyt professori Jaakko Suominen.

Kansainvälistä verkostoitumista

Kesäkoulun lopuksi järjestetyssä osallistujien palautekeskustelussa tapahtuman antia kehuttiin ja merkitystä korostettiin. Eräässä yleisökommentissa todettiin alan opiskelijoiden ja opettajien kohtaamisen olevan tärkeää, koska alan opetus on varsin marginaalista, vaikkakin itse tutkimuskenttä on laaja.

– En ole nyt ollut vain koulussa, vaan olen ollut myös Porissa, ja se muisto on minulle suuri ”VAU!”, yleisöstä myös kommentoitiin.

Tapahtuma oli niin ikään oiva tilaisuus porilaisille digitaalisen kulttuurin opiskelijoille tutustua vierailijoihin ja laajentaa verkostojaan.

– Enemmänkin opiskelijoita olisi voinut tulla kuuntelemaan esityksiä, mutta tähän aikaan, ennen lukukauden varsinaista alkua, monet ovat vielä kesätöissä, Suominen kommentoi.

Ensi vuonna kesäkoulu järjestetään Blekingen teknillisessä korkeakoulussa Etelä-Ruotsissa Karlskronassa, ja siellä ohjelmassa tulee olemaan luentojen ja esitelmien lisäksi opiskelijoiden toivomia ryhmä- ja projektitöitä.

Teksti: Jani Wahlman
Kuvat: Vaula Toivanen ja Jani Wahlman