Edupoint kehittää insinöörien ja diplomi-insinöörien osaamista

Tampereen teknillisen yliopiston ja Satakunnan TE -palvelujen yhteistyössä järjestämä kone- ja laitesuunnittelun täydennyskoulutusohjelma tarjoaa edellytykset kehittyä erilaisiin teknisiin asiantuntijatehtäviin. - Koulutus on suunnattu erityisesti...


Tampereen teknillisen yliopiston ja Satakunnan TE -palvelujen yhteistyössä järjestämä kone- ja laitesuunnittelun täydennyskoulutusohjelma tarjoaa edellytykset kehittyä erilaisiin teknisiin asiantuntijatehtäviin.

- Koulutus on suunnattu erityisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille eri alojen insinööreille ja diplomi-insinööreille, kertoo koulutussuunnittelija Ulla Jaakkola Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Jatkuvasti kehittyvillä tekniikan aloilla työskentelevien on tärkeää ylläpitää osaamistaan ja lisätä asiantuntijuuttaan. Tietoja ja taitoja on hyvä päivittää etenkin silloin, jos työelämästä on ollut välillä poissa. Työelämälähtöinen kehittymisohjelma vahvistaa osallistujien osaamista ja parantaa työnsaantimahdollisuuksia. Kone- ja tuotantotekniikan insinööri Jenni Huhtapelto haki koulutukseen TE-toimiston ehdotuksesta.

- En ollut vielä ajatellut lisäkoulutusta, mutta lähdin heti innolla mukaan. Tämä on minulle hieno mahdollisuus päivittää osaamistani. Korkeakoulutetuille on tarjolla hyvin vähän tämän kaltaista koulutusta, Huhtapelto sanoo.

Kouluttajat ovat kokeneita alansa asiantuntijoita

Kone- ja laitesuunnitteluun painottuvan täydennyskoulutuksen toteutuksessa korostuu yhteistyö TTY:n Porin laitoksen ja pääkampuksen kone- ja tuotantotekniikan laitoksen kanssa.

- Tämän koulutuksen järjestämisen myötä saamme yksikköömme uusia vierailevia opettajia emoyliopistosta. Näin yhteistyö ja vuorovaikutus Porin laitoksen ja pääkampuksen välillä vahvistuu, sanoo Jaakkola.

Koulutus muodostuu yhteisistä opinnoista, jotka käsittävät koneenpiirustusta, 3D-työkalujen käyttöä, hankinta- ja kustannustietoutta sekä teknistä dokumentointia. Lisäksi jokainen osallistuja valitsee kiinnostuksensa mukaisesti valinnaisia opintoja, kuten konedynamiikkaa tai lujuusoppia.

Lähiopetuksen vastapainona opintoihin sisältyy etäosuuksia ja yritysvierailuja niin Satakunnassa kuin oman maakunnan ulkopuolellakin. Opinnot pyritään suorittamaan yliopistotutkintotasoisina, jolloin koulutukseen osallistunut voi hakea opintojen hyväksyntää mahdollisiin tutkinto-opintoihinsa.

Tämän hetken karu työmarkkinatilanne näkyy täydennyskoulutuksessa

Koulutuksen 22 opiskelijan taustat eroavat toisistaan suuresti. Joukossa on vasta muutama vuosi sitten valmistuneita ja toisaalta esimiesasemasta työttömäksi jääneitä.

- Kymmentuntisiin työpäiviin tottuneen insinöörin jääminen työttömäksi on väistämättä kova kolahdus henkilökohtaisessa elämässä, tietää Huhtapelto.

Korkeakoulutetut tuntuvat itse olevan aktiivisia työn ja koulutuksen haussa.

- Koulutuksessa on osallistujia Porin lisäksi myös Turun seudulta. Saimme yhteydenottoja erityisesti ulkopaikkakuntalaisilta jo ennen kuin TE-toimisto ehti varsinaisesti markkinoida koulutusta, Jaakkola kertoo.

Yritysten kannattaa olla valppaana nappaamaan palvelukseensa nämä helmikuussa 2015 täydennyskoulutuksensa päättävät kone- ja laitesuunnittelun ammattilaiset.

Teksti ja kuvat: Piritta Huhta