Edupoint uudistuu

Edupointissa puhaltavat uudet tuulet 11.12.2007 Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) täydennyskoulutuskeskus on uudistanut toimintamallejaan. Uusiksi painopistealueiksi muun täydennyskoulutuksen oheen on nostettu viestintä- ja kielikoulutukset,...


Edupointissa puhaltavat uudet tuulet
11.12.2007

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) täydennyskoulutuskeskus on uudistanut toimintamallejaan. Uusiksi painopistealueiksi muun täydennyskoulutuksen oheen on nostettu viestintä- ja kielikoulutukset, jotka eriytyvät omaksi kokonaisuudekseen johtamiskoulutusten kanssa.

Samalla myös henkilöstössä on tapahtunut uudistuksia. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön ruotsin kielen lehtori Henna Hyytiä on siirtynyt Edupointiin koulutuspäälliköksi vastaamaan viestintä- ja johtamiskoulutuksista, ja aiemmin Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella tutkijana työskennellyt koulutuspäällikkö Ulla Heinonen vastaa vuoden 2008 alusta lähtien Edupointin hankerahoitteisista ja yleisestä täydennyskoulutuksesta sekä maisteriohjelmista.

– Tarkoituksemme on vahvistaa Edupointia ja sen osaamisalueita. Täällähän on ollut jo aikaisemmin johtamis- ja hankekoulutusta ja muuta satakuntalaisen osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa. Muutos kuitenkin lähti siitä, että nimenomaan viestintä- ja kielikoulutusta yksikössä haluttiin vahvistaa ja kytkeä se tiiviimmin Edupointin toimintaan, Henna Hyytiä kertoo.

– Yrityssektorillahan on tehty lukuisia eri toimeksiantajien kyselyjä koulutustarpeista ja usein niissä listautuu ykköstarpeiksi neuvottelutaito, esiintymistaito, kielitaito ja esimiesvalmiudet eli kentällä on runsaasti tarvetta tämäntyyppisille koulutuksille.

Koulutusvaihtoehtoja yritysten tarpeiden mukaan

Edupointissa on monia erityyppisiä koulutusmalleja, kuten lyhyitä kovanrahan koulutuksia yrityksille, pitkäkestoisempia hankepohjaisia koulutuksia sekä maisterikoulutusohjelmia.
Käytännössä koulutukset voivat kestää muutamasta tunnista kolmeen vuoteen.

– Voi olla jopa 90 opintopisteen opintokokonaisuuksia. Esimerkiksi MBA-koulutuksemme ovat kahden ja puolen vuoden mittaisia kokonaisuuksia. Toisaalta voi olla yrityksille suunnattuja täsmäkoulutuksia vaikkapa yhden englanninkielisen luennon pitämiseen, Henna Hyytiä antaa esimerkkejä.

Kouluttajat tulevat pääosin yhteistyöyliopistoista ja muista yhteistyöorganisaatioista.
– Meillä on kouluttajarekisteri, johon kuuluu useita satoja henkilöitä eli kouluttajien saaminen ei ole ongelma, Ulla Heinonen sanoo.

Edupointin viestintäkoulutusvalmiudet kattavat kokonaisvaltaisesti koko viestinnän kentän.
– Viestintäkoulutuksiin voidaan tarvittaessa ottaa ihan ruumiillista viestintää ja esiintymistaitoa. Tarvittaessa se voi olla myös neuvottelutaitoa, kirjallista viestintää kuten miten lähetän sähköposteja tai markkinointiviestintää, Hyytiä kertoo.

Kielissä yritysten kysynnän painopiste on englannin kielessä, mutta tarvittaessa Edupoint voi järjestää koulutusta myös ruotsista, saksasta tai lähes mistä kielestä tahansa. Samoin kielikoulutuksen osalta koulutusten sisällöt ja pituudet voivat olla hyvinkin erilaisia.

– Yritykset voivat tilata kielikoulutusta joko alaan liittyen tai yleiskieltä. Heillä voi olla esimerkiksi parin lukuvuoden ajan opetusta kaksi tuntia viikossa yrityksen tiloissa tai meille voi esimerkiksi avoimeen yliopistoon tulla kuka tahansa. TTY:n Porin yksikön tutkintokoulutuksen kieliopinnot kanavoidaan Edupointin kautta, eli me myymme myös tutkintopuolelle kieltenopetusta, Henna Hyytiä kertoo. Edupointin viestintäkoulutukseen liittyvät myös niin sanotus ex patria –koulutukset, joissa ulkomaille töihin lähteville henkilöille annetaan kohdemaan kulttuuri- ja kieli-informaatiota.

Tutkimuksesta vahvuutta yritysten osaamisalueisiin

Ulla Heinonen vastaa pidempien kehityshankkeiden lisäksi myös erilaisista tutkimuskoulutusprojekteista.

– Nämä projektit ovat sellaisia, joihin yritykset haluavat tutkimuksen avulla löytää vastauksia jonkin asian kehittämiseksi. Se voi olla joku tuote tai esimerkiksi henkilöstöresursseihin liittyvä asia, Heinonen kertoo.

Näiden tutkimushankkeiden käytössä on koko Porin yliopistokeskuksen viiden yliopiston monitieteinen osaaminen sekä vielä kaikkien emokorkeakoulut ja yhteistyöyliopistot.
– Näissä pyrimme käyttämään ensisijaisesti Porin yliopistokeskuksen asiantuntijaverkostoja. Poristahan on auki koko maailma. Yliopistot toimivat nykyisin niin aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolella, ettei huippuosaamisen saaminen Poriin ole sekään mikään ongelma, Ulla Heinonen huomauttaa.

Heinosen työkenttään kuuluvat myös kansalliset ja kansainväliset kehittämishankkeet, tulevaisuudessa mahdollisesti myös kansainväliset tutkinnot.

Satakuntainen osaamistaso nousuun

Satakuntalainen osaamis- ja koulutaso ovat edelleen hieman alle maan keskitasoa. Hyytiä ja Heinonen pitävätkin missionaan maakunnan osaamisen nostamista.

– Tarkoituksenamme on luoda tahtotila, jolla saadaan satakuntalaista koulutustasoa nostettua.
Maakuntaan tarvitaan uutta osaamista ja innovaatiotoimintaa ja sitä kautta vetovoimaa.
Meillähän on täällä jo pääkaupunkiseudulle kaavaillun Innovaatioyliopiston kaltainen osaamiskeskittymä ja huippututkimusta olemassa, nyt vain tarvitsee kanavoida se osaaminen oikein.

Teksti: Eija Hammarberg