Elämyksiä etsimässä ja löytämässä

Elämyspäivä voi johtaa maailmankuvan muuttumiseen6.3.2010 Talven vihdoin taittuessa kohti kevättä taiteen ja yrittäjyyden ammattilaiset ottivat osaa päivään täynnä elämyksiä. Elämyspäivän tavoitteena oli oppia oman johtajuuden ja liiketoiminnan...Elämyspäivä voi johtaa maailmankuvan muuttumiseen

6.3.2010

Talven vihdoin taittuessa kohti kevättä taiteen ja yrittäjyyden ammattilaiset ottivat osaa päivään täynnä elämyksiä. Elämyspäivän tavoitteena oli oppia oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittämistä elämyksellisten menetelmien avulla.

Osana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkekoulun ELÄMYS –hanketta 4.3. järjestetty ilmainen elämyspäivä piti sisällään monenlaisia näkemyksiä elämyksellisistä menetelmistä. Tilaisuuden avannut vararehtori Matti Lähdeniemi Satakunnan ammattikorkeakoulusta pohjusti päivän teeman hyvin määrittelemällä sanan elämys.

- Elämys on moniaistillinen kokemus, joka saattaa jättää jälkiä kokijaan ja jopa johtaa maailmankuvan muuttumiseen, Lähdeniemi kertoi.

Puhetta kolmesta eri näkökulmasta

Päivän varsinaisen ohjelman aloittanut Aarni Moisala Aalto-yliopistosta kertoi yrittäjän näkökulman unelmien ja arjen rajapinnalla tasapainoilusta. Vakuuttavilla puhetaidoillaan ja hauskoilla kertomuksillaan arjen pienistä tapahtumista, Moisala painotti kuulijoita asettamaan unelmat tähän hetkeen sen sijaan, että niitä siirtäisi hamaan tulevaisuuteen.

Päivän toinen puhuja oli Turun yliopiston kauppakorkekoulun Porin yksikön professori Ulla Hytti. Hytti käsitteli yrittäjyyttä opetuksessa ja oppimisessa, ja otti aiheeseen käytännöllisen näkökulman. Vaikka tavoitteena ei ole pyrkiä tekemään kaikista opiskelijoista yrittäjiä, osaava ja kannustava opetus peruskoulusta lähtien voi edistää opiskelijoiden yrittäjähenkisyyttä.

- Nuoret koululaiset voivat esimerkiksi koulun kioskitoiminnalla oppia paljon rahan käytöstä, mikä antaa hyvän pohjan tulevaisuuden osaamisen kehittämiselle, kertoo Hytti.

Paljon keskustelua herättäneen esityksen jälkeen elämyspäivää jatkoi Grape Arten työyhteisökouluttaja Piritta Kantojärvi. Kantojärven aihe taidelähtöisistä menetelmistä organisaatioiden kehittämisessä antoi päivälle kolmannen näkökulman elämyksien ja etenkin taiteen hyödyntämisen osalta. Kantojärven mukaan yritykset käyttävät taidetta organisaatioissaan, mutta valitettavan usein se näkyy pelkästään seinille ripustettujen taulujen muodossa.

- Fasilitointi taiteen keinoin auttaa yrityksiä luomaan arvoa toiminnalle. Etenkin nykypäivän muutostilanteissa intuitiiviset keinot ja taidelähtöiset työskentelytavat voivat auttaa organisaatioita selviytymään näistä haasteista, Kantojärvi valaisee.

Työpajat aktivoivat oppimaan

Esitysten ja lounastauon jälkeen vuorossa oli kolme rinnakkain järjestettyä työpajaa. Osallistavissa työpajoissa oli hyvin valinnanvaraa ja kaikki tukivat osaltaan aikaisemmin kuultuja esityksiä.

Moisalan työpajan nimen sisältämä lupaus - yhdestä ideasta 1000 tuotetta - oli houkutteleva sinänsä, kiteyttäen samalla elämysten luomisen ja kokemisen lukuisat mahdollisuudet. Elämyspäivä oli kuvainnollisesti kuin uusien tuulien aistimista lämpenevässä kevätpäivässä. Ja sitähän se oikeastaan myös todellisuudessa olikin.Teksti ja kuvat: Laura Nyyssölä