Ensimmäinen hyvinvointialan maisteri

27.1.2009
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä valmistuu ensimmäinen hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteri. Suomessa ainutlaatuinen työelämäyhteistyössä toteutettava monitieteinen Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma käynnistyi Porin yliopistokeskuksessa syksyllä 2006.

Ohjelmassa aloitti 20 opiskelijaa. Milla Jyrämä ehtii valmistua heistä ensimmäisenä kauppatieteiden maisteriksi. Maisteriohjelma järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston Porin yksikön kanssa.

Opinnoissa perehdytään hyvinvointialaan talouden, johtamisen ja strategisen kehittämisen alueilla. Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat asiantuntijoita erityisesti julkisten hyvinvointipalvelujen muutoksen johtamisessa. Myös yrittäjyys on yksi keskeinen vaihtoehto tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Pääaineenaan laskentatoimea ja sivuaineenaan sosiaalipolitiikkaa opiskelleen Jyrämän mukaan ohjelma oli kattava kokonaisuus.

– Olen saanut liiketoimintaosaamisen ohella hyvän kokonaiskuvan kuntien toimintojen johtamisesta ja taloushallinnosta. Voin nähdä sijoittuvani tulevaisuudessa niin hyvinvointialan yritykseen kuin kunnankin palvelukseen, toteaa Jyrämä.

Moniosaamiselle tilausta

Hyvinvointialalla tarvitaan tulevaisuudessa laaja-alaisia osaajia. Muun muassa muutosjohtaminen, asiantuntijuuden monialaistuminen ja yrittäjyys ovat hyvinvointialan osaamistarpeita tulevaisuudessa. Väestön ikääntymisen vuoksi tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi.

– Uskon, että hyvinvointiala tarjoaa tulevaisuudessa lukuisia mahdollisuuksia synnyttää uutta liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja, Jyrämä sanoo.

Mentorit linkki työelämään

Työelämälähtöisen koulutuksen tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja opettaa totuttujen toimintatapojen kyseenalaistamista. Tiivis työelämäyhteistyö parantaa maisteriohjelmasta valmistuneiden työllistymistä ja esimerkiksi mentorointi on osa koulutusta.

– Mentorit työskentelevät johtotehtävissä hyvinvointialalla. Keskustelut heidän kanssaan ovat tuoneet uusia näkökulmia ja ajankohtaista tietoa opintoihin. Sain myös graduni empiria-aineiston ensimmäisen vuoden mentorini kautta, Jyrämä kertoo. Hän tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan perustettavan palveluyrityksen kassanhallintaa ja palvelujen hinnoittelua.

Jyrämä saa opintonsa päätökseen kahden ja puolen vuoden tavoiteajassa. Pienen lapsen yksinhuoltajaäidille se on tarkoittanut pitkiä päiviä ja tiivistä työtahtia.

– Onneksi minulla oli hyvät tukijoukot. Näin jälkikäteen en muista, koska olen ehtinyt lukea tentteihin, mutta nähtävästi jossain vaiheessa olen, naurahtaa tuleva maisteri.

Tuore kauppatieteiden maisteri katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Työnhausta ei ole huolta, sillä Jyrämä sai jo viime keväänä vakituisen työpaikan tilitoimistosta.

– Olen tyytyväinen nykyiseen työpaikkaani, mutta koulutus on ehdottomasti laajentanut sijoittautumismahdollisuuksia työelämässä. Hyvinvointiala tuo mukavan lisäsäväyksen perinteiseen kauppatieteiden maisterin tutkintoon, Jyrämä uskoo.

Lisätiedot Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta: Suunnittelija Sini Lehto, p. (02) 627 2725, sini.lehto(at)tse.fi

Teksti: Sara Holmila