Clean Shipping Project Platform tehostaa puhtaan merenkulun hankkeiden yhteistyötä

Puhtaalla merenkululla tarkoitetaan mahdollisimman vähäpäästöistä merenkulkua. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) koordinoima CSHIPP-hanke toimii yhteistyöfoorumina Itämeren alueen hankkeille.

Clean Shipping Project Platform yhteistyökumppaneineen pyrkii löytämään ratkaisuja mahdollisimman vähäpäästöiseen merenkulkuun. Hankkeen aikana on tarkasteltu ilmaan ja veteen kohdistuvien päästöjen vähentämisen käytännön ratkaisuja. Myös melupäästöt on huomioitu.

Hankkeessa on ollut mukana kaikkiaan 14 partneria, jotka edustavat seitsemää eri hanketta. Osa hankkeista on jo päättynyt. Verkostoituminen, uusien yhteistyökumppanien löytäminen ja tiedonjako ovat keskeisiä yhteistyöhankkeen hyötyjä. Yksittäisten hankkeiden vaikuttavuus kasvaa, kun koko yhteistyöverkosto pystyy hyödyntämään niiden tuloksia.

- Tällaiset platformtyyppiset hankkeet mahdollistavat paitsi verkostoitumisen, myös hankkeiden tuloksista viestimisen ja niiden esille tuomisen vielä niiden loppumisen jälkeenkin. Lisäksi partnereiden kesken on syntynyt uusia hankkeita, kertoo projektipäällikkö Riitta Pöntynen.

Itämeri on puhtaan merenkulun edelläkävijä

Merenkulku on globaali toimiala ja IMO eli International Maritime Organization on elin, jossa luodaan alan sisäinen sääntely. Myös EU voi tehdä omalla alueellaan sääntelyä ja Itämeren alueella valtiot osallistuvat Itämeren suojelukomissio HELCOM:n toimintaan. Varustamot yleisesti ottaen katsovat, että säädösten tulee olla globaaleja, koska toimialakin on.

Itämeri on määritelty erityisalueeksi rikkipäästöissä ja sääntely tiukkeni vuonna 2015. Silloin oli paljon pelkoa siitä, että hinnat nousevat ja kilpailukyky heikkenee. Sääntely on kuitenkin luonut cleantechiä, mikä puolestaan on tuonut edelläkävijyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

CSHIPP-hanke on pyrkinyt tuomaan esille vaihtoehtoja päästöjen minimoimiseen ja ratkaisuja niiden rahoittamiseen.

Yhteistyössä on voimaa

Ympäristönäkökulmien huomioiminen tuottaa paitsi liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, myös imagoetuja varustamoille.

- Olen ollut MKK:lla melkein kaksikymmentä vuotta ja huomannut, että ympäristötietoisuus on kasvanut koko ajan. Merenkulkuala on itse ollut aktiivisesti tekemässä töitä vähäpäästöisyyden eteen. Sen tuotteena on syntynyt monenlaista yhteistoimintaa, Pöntynen kertoo.

Myös kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa koko ajan. Huoli ympäristöstä on nykyään globaali teema, joka yhdistää toimijoita ympäri maailmaa.

- Yhteistyövalmiutta tuntuu kuitenkin olevan ja ratkaisuja halutaan löytää yhdessä, Pöntynen iloitsee.

Tulossa vielä useita julkaisuja

CSHIPP-hanke alkoi 1.10.2018 ja se päättyy 31.3.2021. Hanke on rahoitettu Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta.

Hankkeen aikana on tuotettu useita koosteita osallistuvien hankkeiden tuloksista päätöksenteon tueksi. Tulossa on vielä julkaisuja, joissa summataan myös parhaita vaihtoehtoja. Hankkeen sivuilta löytyy lisätietoa tarjoava story map, joka tiivistää hankeen aikana tuotettua tietoa ja ohjaa partnerihankkeiden sivuille.

Teksti: Liisa Jaakkola
Kuva: Pekka Sundberg