Eurajoen ja Rauman taiteilijoiden yhteistyöhankkeet osana IN SITU -tutkimusprojektia

Porin yliopistokeskuksessa toimiva maisemantutkimuksen oppiaine on mukana EU:n tutkimuksen puiteohjelman Horizon Europen IN SITU -tutkimusprojektissa. Yhteensä kaksitoista eurooppalaista hanketta tunnistettiin esimerkkihankkeiksi. Suomesta on valittu kaksi satakuntalaista vahvasti paikallisuuteen kiinnittyvää taiteellista yhteistyöhanketta.

Turun yliopisto osallistuu reilu vuosi sitten käynnistyneeseen tutkimusprojektiin ”IN SITU – Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas” (2022 – 2026). Kaupunkien luovista ja kulttuurialoista on tehty paljon tutkimusta, mutta kaupunkien ulkopuolella näitä aloja on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Hanke vastaa tähän tarpeeseen.

Tarkoitus on samalla kertaa tutkia ja vahvistaa kaupunkien ulkopuolisten kulttuuri- ja luovien alojen innovaatiopotentiaalia. IN SITU -hankkeen rahoittaa EU:n tutkimuksen puiteohjelma Horizon Europe ja sitä vetää Coimbran yliopisto. Suomesta mukana ovat Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön koulutusohjelman maisemantutkimuksen oppiaine ja Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Kohdealueina ovat Rauma ja Eurajoki. Suomen lisäksi IN SITU –hankkeella on tutkimusalueet viidessä muussa EU-maassa: läntisellä rannikkoalueella Irlannissa, läntisellä alueella Islannissa, Valmieran läänissä Latviassa, Šibenik-Kninin läänissä Kroatiassa ja Azoreilla Portugalissa.

Maisemantutkimus kartoittaa ja tutkii, tulevaisuuden tutkimus kouluttaa ja sparraa

Maisemantutkimus on tähän mennessä tehnyt Rauman ja Eurajoen kaupunkialueiden ulkopuolella kulttuuri- ja luovien alueiden toimijoista kulttuurikartoituksen ja järjestänyt osallistuvia työpajoja.

– Ollaan kartoitettu kohdealueiden kulttuuri ja luovien alojen toimijoita, näiden verkostoja ja luovan työn muotoja sekä työssä käytettyjä aineellisia ja aineettomia resursseja, jotka kaupunkien ulkopuolella ovat selkeästi omanlaisensa. Kaikkien kuuden tutkimusalueen kulttuurikartoituksen tulokset on jo julkaistu IN SITU -hankkeen raporttina, kertoo maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen.

Viime kesänä on yhdessä kulttuurialan sidosryhmien kanssa valittu IN SITU:lle kaksi taiteellista yhteistyöhanketta kustakin kohdemaasta. IN SITU kerää jatkossa yhteistyöhankkeilta tietoa ja tarjoaa niille koulutusta, valmennusta ja sparrausta, joihin voivat vapaasti osallistua myös muut alueen kulttuuri- ja luovien alojen toimijat.

Videomappausfestivaali ja kulttuurireitti taiteellisina yhteistyöhankkeina

Suomesta valitut yhteistyöhankkeet ovat mediataiteilija Niko Tiaisen kansainvälinen Mapsion-videomappausfestivaali, jossa heijastetaan Vuojoen kartanon seiniin paikan historiaa kommentoivia videomappauksia. Mapsioniin liittyy yhteistyötä paikallisten nuorten ja koulujen kanssa ja hanke kytkeytyy Vuojoen ja Eurajoen kunnan matkailukehittämiseen.

Toinen yhteistyöhanke on kuvataiteilija Maija Eskon Jättiläisen jalanjälki, jossa tuotetaan Eurajoen Rikantilan ja Lutan kyläläisten kanssa väliaikaisiin teoksiin ja tapahtumiin perustuva kulttuurireitti, teemoina kylien luonto ja pronssikautisten hautaröykkiöiden tapainen vähemmän tunnettu kulttuuriperintö. Reitillä on yhteys Rauman Sammallahdenmäen maailmanperintökohteeseen ja se tukee Eurajoen ja Rauman Lapin matkailukehittämistä.

Maisemantutkimus jatkaa tiedonkeruuta yhteistyöhankkeista ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus vetää koulutus- ja valmennusosiota. Tulokset näistä julkaistaan omissa raporteissaan yhdessä muiden IN SITU -partnereiden kanssa.


Lisätietoja hankkeesta saa Maunu Häyryseltä, mauhay(at)utu.fi.


Teksti: Jyri Luonila
Kuvat: IN SITU -projekti