Kiinteistödatan avulla kohti energiaminimiä

Tampereen yliopiston Vähemmällä enemmän – Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI) -hanke on saanut jatkoa. KIEMI-hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta uusien ja innovatiivisten teknisten ratkaisujen avulla.

KIEMI-hanke toteutti olosuhdedatan visualisointiin liittyvän Proof-of-Concept kokeilun Porin maauimalassa vuonna 2020. Hankkeessa kehitetty infonäyttö-konsepti esitteli maauimalan käyttäjille esimerkiksi lämpötilatietoja saunasta, altaasta ja ulkolämpötilasta, energiakulutusvertailua maauimalan saunan ja kotisaunan välillä. Pilotissa toteutettiin myös palautekysely infonäyttöjen vaikutuksesta maauimalan asiakkaisiin.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana kehitettiin monia Proof-of-Concept (PoC) -toteutuksia ja ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuus- ja asumisolosuhdeteemojen ympärille. PoC-ratkaisuja pilotoitiin useissa kohteissa aidoissa toimintaympäristössä kuten taloyhtiöissä, kouluissa, toimistotiloissa ja päiväkodissa. Pilotointien tuloksia on esitelty kattavasti hankkeen julkisella kotisivulla.

- Erityisesti Pori Energian kanssa yhteistyössä toteutetut pilotit, joissa Pori Energian taloyhtiöille tuottaman Olo-palvelun keräämää dataa on visualisoitu mukavuuslämpökuvaajan muotoon, ovat tuoneen esiin mielenkiintoisia tuloksia. Vastaavia datakeruu-kuvaajavisualisointi-pilotteja on tehty myös hankkeen kehittämillä anturijärjestelmillä mm. Porin kaupungin käytössä olevista kohteista. Molemmat pilotit ovat herättäneet mielenkiintoa ja tulosten avulla on voitu tunnistaa kiinteistöjen energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden parannuskohteita, tutkimuspäällikkö Jari Soini Tampereen yliopistosta kertoo.

Yrityskumppanien kanssa innovoidaan tuotteita ja palveluita

Tässä vaiheessa hanketta haussa on yritystoimijoita, joiden kanssa tehtävä yhteistyö tähtäisi aikaisempaa vähähiilisempien ja energiatehokkaampien tuotteiden tai palvelujen syntymiseen. Tämä voisi olla esimerkiksi hankkeen tuottamien PoC-ratkaisujen kaupallistamista tai niiden käyttöä osana yrityksen omaa vähähiilisempää toimintaa.

- Energiatehokkuuden ja asumismukavuuden esittäminen kuluttajille ymmärrettävässä ja kiinnostavassa muodossa on haaste, johon toivottavasti pääsemme vastaamaan jo kevään aikana. Meillä on käynnissä keskusteluja muutamien alueen toimijoiden kanssa ja vaikuttaa siltä, että ideoimamme ratkaisu tarjoaa alan toimijoille uudenlaisen tavan hyödyntää kiinteistödatan käyttöä liiketoiminnan, ja myös energiatehokkuuden markkinoinnin, edistämisessä, Soini kertoo

Hankkeen kannalta on tärkeää päästä tapaamaan eri osapuolia ja esittelemään hankkeen sisältöä ja sen aikana toteutettuja ratkaisuja. Tavoitteena on toteuttaa lisää hankkeessa kehitettyjen PoC-ratkaisujen pilotointeja aidoissa toimintaympäristöissä. Koronarajoitusten aikana näiden toimien toteuttaminen on ollut hyvin rajallista ja haastavaa.

- Nyt kun rajoitukset ovat helpottuneet olemme päässeet toteuttamaan hankkeen kohderyhmien kontaktointia ja tapaamista suunnitellun mukaisesti, Soini toteaa.

Yliopistokeskuksen hanketoiminta tukee Satakunnan elinkeinoelämää

KIEMI-hanke, kuten muidenkin Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoyksiköiden hanketoiminta tukee osaltaan yritysten ja yliopistokeskuksen välistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja vahvistaa siten osaltaan Satakunnan elinkeinoelämää.

Hanke käynnistyi vuonna 2019 ja vuoden jatkoajan myötä hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeen rahoitus tulee pääosin Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020”. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Porin kaupunki, joka on tarjonnut kohteita hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen pilotointiin, sekä anturi- ja talotekniikka-alan yritykset ja muut toimijat, joiden kanssa PoC-ratkaisuja on yhteistyössä kehitetty ja pilotoitu.

Teksti: Liisa Jaakkola
Kuva: Jari Soini