Kumppanuuksia kehittämällä kohti parempaa koti- ja omaishoidon verkostotyötä

Ikäihmisten mahdollisimman hyvää ja mahdollisimman pitkään onnistuvaa kotona asumista pyritään tukemaan erilaisin keinoin. Merkittävin kotona asumisen mahdollistava tekijä on ikäihmisen kodissaan saama, juuri hänen tarpeisiinsa vastaava hoiva ja apu.

KumppanuusAkatemia–hankkeen projektipäällikkö Jenni Huhtasalo odottaa kumppanuuksien kautta syntyvän myös uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja

Tämän vuoden alussa käynnistynyt Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia-hanke pyrkii kehittämään juuri kodissa tapahtuvan hoivan ja auttamistyön verkosto-osaamista. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Kumppanuuksien myötä kohti uusia liiketoimintamalleja

Hankkeen projektipäällikkönä toimiva projektiasiantuntija Jenni Huhtasalo kertoo, että hanke muodostuu kolmesta työpaketista. Kyseessä ovat toimenpiteet, joiden myötä tullaan lisäämään ikäihmisten koti- ja omaishoidon parissa työskentelevien tahojen kumppanuus- ja verkosto-osaamista.

Käytännössä hankkeen toimenpiteet tarkoittavat koti- ja omaishoidon verkostojen nykytilan kartoitusta, verkostojen johtamisen kehittämistä sekä uusien liiketoimintamallien edistämistä. Kaiken kaikkiaan hankkeessa pyritään saavuttamaan uudenlaista ja tehokasta yhteistyötä kunnioittamalla kumppanuuden periaatteita. Huhtasalo uskoo, että hankkeen myötä kehittyy uusien liiketoimintamallien ohella myös uudenlaisia ja innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Asiakaslähtöisyydellä parempia palveluita

Ikäihmisen kotona tapahtuvan hoivan ja auttamistyön näkökulmasta keskeisimmät kumppanuudet solmitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä omaishoitajan välillä. Kyseessä ovat tahot, jotka kaikki toimivat asiakkaan ympärillä ja hyväksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään erilaisia työpajoja sekä asiakasraateja.

- Erityisesti asiakasraadit tukevat hankkeen tavoitetta palveluiden asiakaslähtöisyyden ymmärtämisen merkityksestä, kertoo Huhtasalo.

Asiakaslähtöisyyden kautta näyttäytyvät myös hankkeen nimessäkin mainitut kumppanuudet.

- Asiakas on se, jonka ympärille koko verkoston tulee rakentua, Huhtasalo täsmentää.

Hankkeen eteneminen

Hanke on vasta kuluvan vuoden tammikuussa pyörähtänyt käyntiin ja useimmissa toimenpiteissä ollaan vasta alkumetreillä. Ajankohtaisimmaksi ja samalla mieleiseksi haasteeksi Huhtasalo mainitsee muun muassa digitaalisen palvelualustan kehittämisen, josta on tarkoitus luoda informaatio- ja resurssipankki kaikille koti- ja omaishoidon kumppaneille, toisin sanoen koko verkostolle.

Hanke jatkuu aina vuoden 2021 helmikuun loppuun. KumppanuusAkatemia -hankkeen toimenpiteiden etenemistä ja ajankohtaisia kuulumisia voi seurata hankkeen Facebook-sivulta.

Teksti ja kuva: Eveliina Kaukkila