SOTE-kentän ja yliopisto-opiskelijoiden yhteistyömuotoja kehittämässä: ASTe-hanke

Tampereen yliopistossa (yhteiskuntatieteet Pori) on käynnissä ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) –hanke.

Tampereen yliopistolla (yhteiskuntatieteet Pori) on jo ennestään hyviä kokemuksia akateemisten asiantuntijoiden, eri alojen opiskelijoiden ja sote-palveluita tuottavien toimijoiden tuomisesta yhteen

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Porin yliopistokeskuksen opiskelijat, Satakunnan alueen sote-palveluita tuottavat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä alueen korkeasti koulutetut työttömät työnhakijat, jotka hanke pyrkii alueen hyvinvoinnin ja elinkeinon edistämistä tavoitellen tuomaan yhteen.

Tavoitteena on mallintaa uusia yhteistyön muotoja, jotka olisivat tulevaisuudessa myös laajemmin hyödynnettävissä. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat projektipäällikkö Eveliina Kaukkila ja projektikoordinaattori Vilma Wiro.

Sote-kenttä ja opiskelijayhteistyö

Tampereen yliopistossa (yhteiskuntatieteet Pori) tuotetun raportin (2017) mukaan Satakunnan alueen sote-palveluita tuottavien yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden on vaikea tunnistaa yliopisto-opintojen tuottamaa kompetenssia. Yleisimpiä yhteistyötahoja olivat ammatti- ja ammattikorkeakoulut.

Selvitykseen osallistuneiden sote-toimijoiden toiveena oli tulevaisuudessa lisätä opiskelijayhteistyötä alueella toimivien yliopistojen kanssa ja uudenlaiset yhteistyömuodot herättivät kiinnostusta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostojen sekä Suomen Yrittäjien (2018) selvityksen mukaan korkeakouluyhteistyö pk-yritysten kanssa on valtakunnallisesti alihyödynnetty voimavara. Satakunnan tilanne ei siis ole mitenkään poikkeava, sillä huomattava osa sote-palvelutuottajista on nimenomaan mikro- tai pk-yrityksiä.

Kyseessä on kuitenkin alueelliseen hyvinvointiin, elinkeinoon sekä hyvinvointia tuottaviin palveluihin, liittyvä kehittämishaaste, johon ASTe-hankkeella pyritään vastaamaan muun muassa lisäämällä eri tahojen keskinäistä tunnettuutta ja kohtaamisen paikkoja.

Verkostoitumista, kontakteja ja uusia yhteistyön malleja

ASTe-hankkeessa on kuluneen talven aikana ryhdytty kartoittamaan Porin yliopistokeskuksessa opetettavien eri tieteenalojen tutkinto-ohjelmien opiskeluaikaista työelämäyhteistyötä, ja toisaalta millaisia yhteistyön tarpeita sote-kentällä koetaan. Tarkoituksena on kartoituksen jälkeen lähteä kokeilemaan uudenlaisia opiskelijayhteistyön muotoja ja tuottaa kokeilujen kautta mahdollisesti pysyviä ja myöhemmin myös laajemmin hyödynnettäviä yhteistyön malleja. Yhtenä kehitettävänä yhteistyön alustana näyttäytyy myös digitaalinen toimintaympäristö.

Uudistuvassa sote-ympäristössä sekä hyvinvointiin liittyvien haasteiden ratkaisupyrkimyksissä on paikkansa jokaisen alan asiantuntijalle. Tähän mennessä käydyt keskustelut ovat jo tuoneet esiin, miten jokaisen Porin yliopistokeskuksen katon alta löytyvän tieteenalan opetushenkilökunnalla ja opiskelijoilla on selkeitä näkemyksiä siitä, miten juuri oman alan asiantuntijuudella voidaan tuottaa hyvinvointia.

Satakunnassa on noin 700 korkeakoulutettua työtöntä työnhakijaa. Hanke pyrkii tuottamaan myös heille verkostoitumisen ja uusien kontaktien syntymisen paikkoja.

Mukaan hankkeeseen

Seuraavan vuoden aikana on luvassa useita tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka ovat kaikille aihepiiristä kiinnostuneille avoimia. Erityisesti poikkitieteellisestä kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat, ennakkoluulottomat sote-palveluita tuottavat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä Satakunnan korkeasti koulutetut työttömät työnhakijat tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: www.facebook.com/ASTehanke

Teksti ja kuva: Eveliina Kaukkila