Tutkimuksesta teoiksi

KAMU-hankkeen keskiössä on yritysten auttaminen jatkuvan kehittymisen aallokossa. Miten muotoillaan työkalut, joilla satakuntalaiset yritykset saadaan pysymään aallon harjalla?


Prizztech Oy ja Tampereen yliopiston Porin yksikkö luovat kaksivuotisella (1.9.2021-31.8.2023) KAMU - Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen -hankkeella satakuntalaisille yrityksille erilaisia työkaluja kehittymisen helpottamiseksi, mm KAMU-sovelluksen. Hankkeen toimijoina ja kumppaneina ovat edellä mainittujen kahden lisäksi ProAgria, Satakunnan yrittäjät ja Rauman kauppakamari.

Hankkeesta vastaa nelihenkinen ydinryhmä, jolta löytyy mm. tieto- ja viestintäteknologian osaamista, liiketoimintaosaamista usealta toimialalta sekä satakuntalaisen yrityskentän tuntemusta. Tampereen yliopistosta hanketta ohjaa Jari Leppäniemi ja mukana kehitystyössä ovat Janne Harjamäki ja Jari Soini. Jussi Kuusiniemi Prizztech Oy:stä vastaa tapahtumien järjestelyistä ja yritysten ongelmien kartoituksesta.

- Osallistujiksi ja hankkeen tuotoksia hyödyntämään toivomme kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat edes hiukankaan kiinnostuneita toimintansa kehittämisestä, toteaa projektiryhmä.

Yritysten tavoittaminen

KAMU-hankkeen pääperiaatteina ovat Satakunnassa toimivien yritysten haasteiden ja toiveiden kuuleminen sekä monipuolisen tuotekehitystietämyksen tuominen niiden ulottuville.

- Päähaasteena on poistaa erityisesti ideoihin perehtymiseen käytettyyn aikaan liittyvä aloittamiskynnys tai ainakin alentaa sitä mahdollisimman paljon, hankkeesta kommentoidaan.

Erityisesti tähtäimessä ovat pk-yritykset, sillä näiltä usein uupuu aikaa tai voimia käynnistää säännöllistä ja jatkuvaa liiketoimintansa kehittämistä. Hankkeen tilaisuudet ovat luonteeltaan laajoille yritysryhmille suunnattuja eri kehittämisaiheiden esittelytilaisuuksia.

- Syksylle 2022 on rakentumassa hankkeen päätapahtuma, Yritystori-kokonaisuus. Siellä odotan yritysten esittelevän kestävän kehityksen huomioimisen ratkaisujaan, jotta muiden on mahdollista poimia hyviä käytäntöjä omaan toimintaansa, Kuusiniemi pohtii.

Verkkoseminaareihin ja yritystoriin voi osallistua satoja satakuntalaisyrityksiä. Yhteistyötä tehdään myös muiden hankkeiden kanssa, jolloin apua tarvitseva yritys voidaan ohjata oikean tiedon lähteelle.

-Mikäli yritys on esimerkiksi kiinnostunut työstämään omaa verkkokauppaansa työpajaluonteisesti, Prizztechillä on myös Palveluyritykset kriisistä kasvuun -hanke, jossa tämä on mahdollista, antaa Kuusiniemi esimerkin.

Tutkimukset hyötykäyttöön

Oleellista on julkisten tutkimustietojen käytettävyyden parantaminen. Sisältönä käytetään mm. korkeakoulujen opinnäyte- ja tutkimusmateriaalia. Se on jäänyt yritysmaailman osalta liian vähäiselle käytölle, suhteessa sisältöön investoidun ajan, rahan ja osaamisen määrään, hankkeen nelikko summaa.

Tässä kohtaa hankkeen toimijat haluavatkin muistuttaa tutkimusten avainsanojen tärkeydestä.

Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy, kuin myös alueen kunnat.

Hankkeen edistymistä ja tuloksia voit seurata hankkeen sivuilla >>

Teksti ja kuva: Katri Anttinen