Uusi yrittäjyysprofessori

Edellinen yrittäjyysprofessori Ulla Hytti saattoi KTT Pekka Stenholmille tiedoksi, että Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä olisi jälleen yrittäjyysprofessorin penkki vailla istujaa. Näin Pekka päätyi liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessoriksi ajalle 1.8.2018–31.7.2022. Mikä on hänen roolinsa alueen yrittäjyyden kehittämisessä?

AKTIIVINEN JA KUUNTELEVA

Kirsi Liikamaa, TuKKK:n Porin yksikön johtaja, listaa yrittäjyysprofessorin hyviä ominaisuuksia: tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, olla sekä aktiivinen että kuunteleva. Yrittäjyysprofessorin rooliin kuuluu erilaisten yhteistyötahojen kanssa toimiminen.

- Toimiessaan opiskelijoiden ja yrittäjien välimaastossa, tulee hänen olla itse innostunut yrittäjyydestä, sanoo Liikamaa.

Tutkimus, opetus, hallintotehtävät, ja niiden ohella Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja yritysmaailman yhteistyön edistäminen on Pekan työtä seuraavat neljä vuotta. Ulla Hytin kokemus tehtävästä piirsi Stenholmin mieleen varsin positiivisen kuvan tulevasta työmaasta.

- Työskenneltyäni 20 vuotta tutkijana ja erikoistutkijana mielenkiinto kokeilla jotain uutta motivoi, Pekka kertoo.

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ

Stenholm ryhtyy hoitamaan tehtävää rautaisella kokemuksella. Hän on tutkinut pitkään yrittäjyyttä, niin Suomessa kuin ulkomailla, jossa tuore yrittäjyysprofessori kertookin saaneensa yrittäjyyden tutkimukseen suunnattoman palon.

Liikamaan mukaan Stenholm on tehtävään paitsi kiistatta pätevä, häneltä löytyvät juuri tehtävän suorittamisessa kaivatut hyvät vuorovaikutustaidot, aktiivisuus ja innostuneisuus. Liikamaa kuvailee Stenholmia myös helposti lähestyttäväksi.

Stenholm on tutkinut yrittämistä niin yksilön, yritysten kuin yhteiskunnankin tasolla, ja vetänyt myös TY:n StartUp -yrittäjyyskursseja. Yksi kursseista voitti Turun yliopiston Vuoden Yrittäjyysteko 2016 -palkinnon. Myös henkilökohtaisella kokemuksella yrittäjyydestä on merkityksensä.

- Oli meillä perheessä oma yritys, pesula, joka toi pienen yrityksen ja yrittäjän arjen ihan lähelle, sanoo Stenholm.

MAAKUNNAN YRITTÄJYYDEN KEHITTÄMINEN

- Nyt pystymme taas tarjoamaan ja kehittämään yrittäjyyden opetusta omista lähtökohdistamme ja kytkemään yrittäjyyden opetuksen tieteelliseen tutkimukseen, Liikamaa kertoo.

Hän uskoo että tulemme näkemään myös mielenkiitoisia yrittäjyyden alan tutkimushankkeita. Yliopiston kolmannen tavoitteen keinoina Stenholm mainitsee opiskelijoiden altistaminen tilanteisiin, jossa ei ole valmiita vastauksia. Vaatimattomasti Pekka toteaa, ettei yhdellä ihmisellä titteleineen niin suurta merkitystä ole.

- Alue voi hyvin kun meiltä lähtee maailmalle osaavia, innokkaita ja kunnianhimoisia opiskelijoita. Jumiin ei sovi jäädä, vaan professorinkin on pysyttävänä alttiina uudelle ja uudistumiselle.