Alumnikolumni

Satakunnan yhteisökeskukselle on tarjoutunut mahdollisuus viimeisen muutaman vuoden aikana täydentää omaa asiantuntijajoukkoaan erilaisten uusien rahoituskanavien myötä. Olemme tietoisesti rakentaneet työyhteisöämme monialaiseksi kuin orkesteria – pelkistä pianisteista tai huilisteista koostuva orkesteri kun ei pysty kovin monipuolista musiikkia esittämään.

Tämän on mahdollistanut – suurelta osin – Porin yliopistokeskus. Viime vuosina palkkaamistamme asiantuntijoista valtaosa on yliopistokeskuksen alumneja. Lisäksi olemme saaneet olla omalla pienellä panoksellamme mukana yliopistokeskuksen hankkeiden toiminnassa ja hyödyntää asiantuntijuutta muutoinkin.

Satakunnan yhteisökeskuksen fyysisesti näkyvin toimintamuoto Yhteisötalo Otava on toiminut Porissa syksystä 2018 alkaen. Tavoitteenamme on ollut yhteistyössä Porin kaupungin ja muiden kumppaneidemme kanssa tarjota järjestötoiminnalle hyvät puitteet, porilaisille tekemisen ja kohtaamisen paikan sekä kehittää eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä hyvinvointia ja osallisuutta.

Otavan alkutaival on ollut onnistunut. Taloa hallinnoivan Satakunnan yhteisökeskuksen henkilöstön lisäksi työyhteisöömme kuuluu noin 30 eri alojen ammattilaista, joiden palkan maksaa 14 eri organisaatiota. Tämän lisäksi yhteisömme koostuu niistä lukemattomista yhteistyökumppaneista joiden kanssa toimimme, ja tottakai niistä kaupunkilaisista jotka syystä tai toisesta talossamme poikkeavat. Tällä hetkellä alaovien saranat heilahtavat noin 6000 kertaa kuukaudessa!

Itse olen työskennellyt viime vuodet lähinnä viisastelu- ja hallinnointitehtävissä, ja järjestökentälle hyvin epätyypillisesti nk. oikeat työt eivät ole juurikaan kalenteria rasittaneet. Otava on tuonut tähän osittaisen muutoksen. Olen päässyt palaamaan niiden asioiden pariin, jotka aikoinaan pakottivat hakeutumaan yhteiskuntatieteiden opiskelijaksi Porin yliopistokeskukseen - ihmisten auttamisen pariin nimittäin.

Olemme kevään 2019 aikana käynnistäneet toimintoja, joiden tavoitteena on auttaa syystä tai toisesta vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita. Kokemus on ollut hyvä. Kaltaisemme toimijan maailmanparannustahtoa ja -intoa auttaa ylläpitämään tieto siitä, etteivät kätemme ole sidotut esim. lakisääteisten tehtävien tai virkavastuun köysin. Väitän, että olemme onnistuneet lisäämään ymmärrystämme ihmisten ja yhteisön moninaisista elämän haasteista, jota ilman muu työmme olisikin tuuleen huutelua, sillä monipuolinen ja laadukas koulutuskaan ei takaa ymmärrystä.

Eri alojen osaajien, erilaisten persoonien ja kokemusten yhteen sovittaminen kauniisti soittavaksi orkesteriksi ei ole välttämättä helppoa. Varsinkaan työssämme, joka on mielestäni melko vaativaa ja monipuolista – edellyttäähän se tasaveroisen kohtaamisen kykyä, tulevaisuusorientoitunutta asiantuntijuutta, osaamisen jatkuvaa kehittämistä, kirjallista ja suullista esiintymiskykyä ja loistavia verkostoitumis- ja viestintätaitoja. Muutamia mainitakseni. Työssämme tulee lisäksi huomioida lukuisten muiden organisaatioiden toimintalogiikat ja tarpeet, toimintaympäristön muutos ja kehittää jatkuvasti uutta. Monitieteisen, moniosaajista koostuvan orkesterin avulla se on kuitenkin mahdollista.

Milja Karjalainen
Toiminnanjohtaja
Satakunnan yhteisökeskus