Jatkuvalla oppimisella ja tiedonjanolla syntyy omien polkujen tekijä


Käännekohta elämässäni oli vuosi 2001, jolloin Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos tuli Porin yliopistokeskukseen. Aloitin opintoni ja pääaineeksi valikoitui digitaalinen kulttuuri ja sen tulevaisuuden mahdollisuudet. Valmistuin maisteriksi vuonna 2006.

Tiedonjanoisena halusin jatkaa digitaalisen kulttuurin opintoja, myös alan kaupallistaminen tuntui kiinnostavalta. Samana vuonna pyrin Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön ja sain oikeuden väitöskirjan tekemiseen. Vuodet 2006-2007 olivat opintäytteisiä vuosia, jolloin opiskelin kaikissa Porin yliopistokeskuksen yksiköissä ja sain elinikäisiä ystäviä.

Minulle jatkuva oppiminen tarkoittaa itsensä kehittämistä, uuden oppimista ja innovaatioiden syntymistä, koska yhteiskuntamme muuttuu. Vuonna 2007 pääsin ensimmäiselle ulkomaan konferenssimatkalle Jordanin Ammaniin. Olin intoa täynnä esittäessäni ensimmäisen konferenssipaperini geokätköilyn hyödyntämisestä opetuksessa. Kannustavan palautteen ansiosta ja tutkimukseni uutuusarvosta johtuen tämä johti tieni tutkijaksi.

Pääsin vuonna tutkijaksi 2008 Tampereen yliopistoon, jossa kehitin tutkimusmenetelmiä lisätyn todellisuuden palveluiden ja tuotteiden käyttäjäkokemuksen tutkimukseen. Tällöin oma väitöskirjani edistyi käyttäjäkokemuksen teorian myötä. Työskennellessäni Tampereen yliopistossa toteutin myös kauppatieteen graduni. Valmistuin vuonna 2011 kauppatieteen maisteriksi. Tampereen yliopistossa työyhteisö oli uskomaton ja kannustava, minkä ansiosta kasvoin tutkijana.

Päädyin vuonna 2014 konseptisuunnittelijaksi, koska halusin kokemusta myös yrityspuolelta. Konseptisuunnittelijana kehitin brändinrakentamista, digitaalisten konseptien kehittämistä ja hurahdin palvelumuotoiluun. Kuitenkin digitaalisuus oli tie, joka vei itseäni eteenpäin.

Väittelin tohtoriksi vuonna 2015 Turun yliopistosta digitaalisesta kulttuurista. Tutkija tulen aina olemaan ja tutkimustyötä olen myös jatkanut, mikä on johtanut tieni konferensseihin ympäri maailmaa. Minua innostavat ihmiset, heidän osaamisensa ja kuinka monipuolisesti he osaamistaan hyödyntävät kuten itse olen pyrkinyt urallani laajaan osaamisen kartuttamiseen.

Vuonna 2016 pääsin Doing Business In China and India -kurssille ja työharjoittelujakson tein Tactic Gamesiin, jossa johdin Digital Tactic Application -yksikköä. Tiimimme kehitti digitaalista sisältöä tuotteisiin ja sain hyödyntää laajasti digitaalisesta kulttuurista ja markkinoinnista ammennettuja taitojani. Lisäksi hyödynsin palvelumuotoilun osaamistani käytännössä ja samalla hain lisäoppia ulkomailta palvelumuotoilun teorioista.

Vuonna 2016 opetin Satakunnan ammattikorkeakoulussa palvelumuotoilua, markkinointia ja brändi- ja tuotekehitystä, mikä innoitti minua suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot ja sain opettajan pätevyyden vuonna 2018.

Vuonna 2018 aloin vetää Prizztechissä Satakunnan pelillisyysverkosto -hanketta, jossa hyödynnettiin pelillisyyttä teollisuuden tarpeisiin. Vuodesta 2019 alkaen toimin Robocoast-tiimissä yhteisöpäällikkönä, jossa keskeisenä tehtävänäni on kansainvälisten verkostojen johtaminen, verkostopalveluiden kehittäminen ja yritysten innovaatioiden edistäminen. Olen myös projektipäällikkö ”Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work”-hankkeessa, jossa luodaan pelillistetty yrittäjyyskasvatuksen arvoverkosto korkeakoulujen, yliopistojen ja yrityksien verkostomaisen ja jatkuvan oppimisen työelämäyhteistyöhön.

Kannustan kaikkia luomaan oman uransa tarinaa olemalla omien polkujensa tekijä, ylläpitämällä jatkuvaa oppimista ja olemaan aina tiedonjanoinen.

Pirita Ihamäki
FM Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta vuonna 2006
KTM Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä vuonna 2011
FT Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta vuonna 2015

Kirjoittaja on Porin yliopistokeskuksen Vuoden alumni 2021 ja työskentelee tällä hetkellä yhteisöpäällikkönä (Liaison Manager) Prizztech Oy:ssä.

Kuva: Maria Ojanen